PREZENTACIJA PROJEKTA – PRAKSOM U EU DO NOVIH ZNANJA I VJEŠTINA