Raspored informacija – razrednici i predmetni nastavnici

Raspored informacija za 2017./2018. godinu – razrednici

 RazredRazrednikDan i vrijeme u A varijantiDan i vrijeme u B varijantiProstorija
1ETV. Lukaččetvrtak, 9:50srijeda, 16:4011/I
1TR1Anica Leventićčetvrtak, 8:50
četvrtak, 19:052/III
1TR2Danijela Ivanović-Ižakovićponedjeljak, 9:50
utorak, 15:505/III
1TMT. Vdovjakpetak, 9:50petak, 15:5016/II
1TELV. Jakopovićčetvrtak, 10:40srijeda, 16:4016/II
1TCPA. Gubicapetak, 8:00petak, 17:3030/II
1vS. Dulićponedjeljak, 12:20četvrtak, 15:1037/II
2e1D. Ratkajecčetvrtak, 9:00ponedjeljak, 16:50Zbornica
2et1J. Turkovićponedjeljak, 9:50srijeda, 15:5019/II
2et2S. Matijevićčetvrtak, 11:30ponedjeljak, 17:304/II
2et3B. Borjanićsrijeda, 11:30ponedjeljak, 16:4016/II
2et4L. Ignjatovićutorak, 13:00utorak, 19:0522/I
2ptJ. Alpezasrijeda, 9:50utorak, 17:30Dvorana
2pS. Odakutorak, 8:00srijeda, 16:0044/I
3e1M. Roginaponedjeljak, 10:40četvrtak, 17:3028/II
3et1A. Janjićčetvrtak, 13:00četvrtak, 19:0513/II
3et2S. Švelecčetvrtak, 10:40ponedjeljak, 19:058/II
3et3Z. Maričićčetvrtak, 8:50srijeda, 14:00kabinet 15/II (ili zbornica)
3et4S. Bošnjaksrijeda, 9:50utorak, 16:408/II
3ptA. Mijaćankponedjeljak, 11:30petak, 16:3534/II
3pI. Klapka Miličevićpetak, 8:50petak, 15:50ispred zbornice
4et1V. Plećašponedjeljak, 8:50utorak, 15:5031/II
4et2S. Štrassersrijeda, 8:50srijeda, 16:353/II
4et3G. Ostrunićčetvrtak, 8:00petak, 15:0012/II
4et4V. Kristek Babićutorak, 8:00ponedjeljak, 16:404/II
4ptŽ. Getošponedjeljak, 8:50ponedjeljak, 16:4030/II

Raspored informacija za 2017./2018. – predmetni nastavnici

 PrezimeImeTermin (B smjena)Prostorija
1ALPEZAJASENKOutorak, 17:30DVORANA
2ANDRIĆIVANAponedjeljak, 16:404/II
3BORASLUKAsrijeda, 15:008/II
4BORJANIĆBOJANponedjeljak, 16:4016/II
5BOŠNJAKSNJEŽANAutorak, 16:408/II
6BREKALOSINIŠAponedjeljak, 15:00garaža
7BRLEKOVIĆKAROLINAsrijeda, 15:501/III
8BRODIĆ-MATAČIĆĐURĐICAutorak, 16:406/II
9CVENIĆDAVORsrijeda, 19:107/II
10ČEHIĆ-TURALIJASILVIJAčetvrtak, 15:3526/I
11ČOKLJATBRANKAčetvrtak, 17:3021/II
12DELAČMIROSLAVutorak, 18:158/III
13DULIĆSLAVKOčetvrtak, 15:1032/II
14FILAKOVIĆMATOponedjeljak, 16:4034/II
15GETOŠŽELJKAponedjeljak, 16:4030/II
16GUBICAANJApetak, 17:3030/II
17GUDELJDENISčetvrtak, 16:4019/II
18HARHAJMARICAutorak, 16:4021/II
19HASIJALUCIJAsrijeda, 16:4024/II
20IGNJATOVIĆLIDIJAutorak, 19:058/II
21IVANKOVIĆIGORpetak, 15:50Tzk
22IVANOVIĆ IŽAKOVIĆDANIJELAutorak, 15:505/III
23JAKOPOVIĆVJEKOSLAVsrijeda, 16:4016/II
24JANJIĆANĐELKOčetvrtak, 19:0513/II
25JUKIĆMARIOutorak, 16:404/I
26KLAPKA MILIČEVIĆIVONApetak, 15:50ispred zbornice
27KOVAČEKJOSIPpetak, 15:0032/II
28KRISTEK BABIĆVESNAponedjeljak, 16:404/II
29LACKOVIĆDOMAGOJsrijeda, 16:4028/II
30LEVENTIĆANICAčetvrtak, 19:052/III
31LOZINAKRISTINApetak, 15:508/II
32LUKAČKRUNOSLAVAsrijeda, 16:4011/I
33LUKAVSKITENApetak, 16:30Kabinet tzk
34LUKIĆ-KOVANOVIĆKATAsrijeda, 15:5021/II
35MAMUZIĆBRUNOčetvrtak, 17:3022/II
36MARIČIĆZORANčetvrtak, 19:05kabinet 15/II
37MATIJEVIĆSANDRAponedjeljak, 17:304/II
38MATIŠIĆBRANKOponedjeljak, 15:506/II
39MERĆEPJERKOsrijeda, 16:004/I
40MESIĆMIRKOutorak, 15:4024/II
41MIJAĆANKANDREJpetak, 16:3534/II
42MILANOVIĆANApetak, 15:504/III
43ODAKSNJEŽANAsrijeda, 16:0044/I
44OGNJENOVIĆMARIOsrijeda, 15:259/III
45OSTRUNIĆGORDANApetak, 15:0012/II
46PLEĆAŠVESNAutorak, 15:5031/II
47PRELČECSREBRENKAsrijeda, 15:00dvorana
48RATKAJECDARKOponedjeljak, 16:50Zbornica
49ROGINAMARIOčetvrtak, 17:3028/II
50ŠKRABIĆSANJAsrijeda, 17:306/II
51ŠTRASSERSANDRAsrijeda, 16:353/II
52ŠTULIĆBOJANAčetvrtak, 16:404/I
53ŠVELECSNJEŽANAponedjeljak, 19:058/II
54TAČKOVIĆBERNARDpetak, 16:0013/II
55TAUŠANANKICAponedjeljak, 17:3032/II
56TURKOVIĆJASNAsrijeda, 15:5019/II
57VDOVJAKTOMISLAVpetak, 15:5016/II
58ZLOMISLIĆDRAGOsrijeda, 17:3021/II ili zbornica