Raspored zvonjenja

Satnica

SATNICA   
A varijanta
(prije podne)
B varijanta
(poslije podne)
satvrijemesatvrijeme
1.7 10 – 7 551.13 15 – 13 55
2.8 00 – 8 452.14 00 – 14 45
3.8 50 – 9 353.14 50 – 15 35
4.9 50 – 10 354.15 50 – 16 35
5.10 40 – 11 255.16 40 – 17 25
6.11 30 – 12 156.17 30 – 18 15
7.12 20 – 13 007.18 20 – 19 05