iMES

 

Iako važnost medijske pismenosti kao kompetencije ključne za suvremeni život nastavlja rasti, ona je i dalje nepoznanica mnogim obrazovnim djelatnicima u Litvi kao i u Hrvatskoj i Grčkoj.

Niti jedna od navedenih zemalja nema medijsku pismenost kao zaseban predmet u školi, a nastavnici nisu u potpunosti pripremljeni za razvoj vještina medijske pismenosti. Kao odgovor na ovu situaciju, projektni partneri su odlučili razviti ovaj projekt strateškog partnerstva pod nazivom Mediji: razumjeti i stvoriti (Provedba Medijskog obrazovanja u školama).

Osnovni cilj projekta je Izraditi i provesti nastavni plan i program za medijsku pismenost u školi (srednje i strukovne.

Ostavi ciljevi su:

  • Razviti nastavni plan i program za predmet Mediji i društvo kao zaseban školski predmet usmjeren na medijsku pismenost;

  • Pripremiti nastavni materijal kako bi se olakšalo provedbu navedenog predmeta;

  • Opremiti tim nastavnika znanjima i vještinama potrebnima za izvedbu predmeta Mediji i društvo;

  • Izraditi web stranicu na kojoj će biti javno dostupni svi podaci i rezultati aktivnosti prikupljeni i pripremljeni tijekom projekta.

Projekt će biti rezultat suradnje šest ustanova iz tri različite zemlje. Naš tim uključuje:

Tri škole – Vilniaus Salomejos Neries gimnazija (Litva), 4th Lyceum of Katerini (Grčka), Elektrotehnička i prometna škola Osijek (Hrvatska)

Dva sveučilišta – Vilnius Gediminas Technical University (Litva) i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek (Hrvatska)

Jedan centar za cjeloživotno obrazovanje – Kepa Pierias (Grčka)

Uskom suradnjom, ovih šest institucija radit će na stvaranju kurikuluma predmeta Mediji i društvo koji obuhvaća 34 sata nastave i metodološke materijale pripremljene za ovaj nastavni plan i program. Osim toga, kreirat će se internetska platforma gdje će svi materijali biti pohranjeni i javno dostupni.

Tih šest institucija radit će na stvaranju nastavnog plana i materijala za Mediji društvo kao predmet. Kako bi se osigurala uspješna realizacija, 50 nastavnika i 8 predavača proći će edukaciju iz medijske pismenosti. Nastavni plan i program bit će pilotiran na oko 300 studenata u partnerskim školama, a još veća skupina učenika će moći testirati neke dijelove ovog programa koji će biti integrirani u druge školske predmete.

Nastavni plan će se prilagoditi svakoj zemlji sudionici s ciljem da ga koriste ne samo partnerske škole nego i druge škole iz zemalja sudionica. Na kraju se može proširiti kako bi se implementirao i u drugim zemljama EU.

Svi će se materijali pripremiti na četiri jezika: engleskom, litavskom, hrvatskom i grčkom te će biti pohranjeni na web stranici projekta i bit će dostupni ne samo tijekom projekta već i nakon završetka projekta.

Obavijesti o aktivnostima u sklopu projekta, koji traje od 01.09.2018. do 31.08.2020., možete pratiti na poveznici.