Phys-Me

Projekt Phys-Me (ili punoga naziva: Unaprjeđenja obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju) provodi se u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek od 1.lipnja 2017. do 30. rujna 2018.. Projekt je razvijen uz značajnu podršku Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje te prijavljen u okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska Hrvatska 2014. – 2020. objavljenog u veljači 2016. godine od strane Ureda Premijera Mađarske kao Upravljačkog tijela Programa te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske. Prema rezultatima poziva objavljenim početkom mjeseca ožujka 2017., projekt je odabran za ostvarivanje podrške iz Programa.

Nositelj projekta ili vodeći korisnik je Elektrotehnička i prometna škola Osijek, uz partnere Gimnaziju A. G. Matoša Đakovo, Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje i prekograničnog partnera Koch Valeria Kozepiskola Altalanos Iskola Ovoda es Kollegium iz Pečuha. Vrijednost projekta je 1.664.270,38 kuna (224.083,80 EUR). Sredstva će biti utrošena na ostvarivanje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje nastave fizike i izvannastavnih aktivnosti kao što je Ljetna škola fizike, edukacija nastavnika fizike, razvoj kurikuluma dodatne nastave fizike, a značajnim dijelom će biti usmjerena na opremanje interaktivnog kabineta fizike suvremenim nastavnim sredstvima i didaktičkim pomagalima (64.010,00€ za opremu fizike za škole u našoj županiji).

Projekt se financira na način da za hrvatske korisnike EU doprinos iznosi maksimalno 85% od ukupne vrijednosti projekta, dok najmanje 15% sufinancira sam korisnik.

Aktivnosti projekta možete pratiti na poveznici.