Phys-Me

Projekt Phys-Me (ili punoga naziva: Unaprjeđenja obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju) provodi se u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek od 1.lipnja 2017. do 30. rujna 2018.. Projekt je razvijen uz značajnu podršku Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje te prijavljen u okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska Hrvatska 2014. – 2020. objavljenog u veljači 2016. godine od strane Ureda Premijera Mađarske kao Upravljačkog tijela Programa te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske. Prema rezultatima poziva objavljenim početkom mjeseca ožujka 2017., projekt je odabran za ostvarivanje podrške iz Programa.

Nositelj projekta ili vodeći korisnik je Elektrotehnička i prometna škola Osijek, uz partnere Gimnaziju A. G. Matoša Đakovo, Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje i prekograničnog partnera Koch Valeria Kozepiskola Altalanos Iskola Ovoda es Kollegium iz Pečuha. Vrijednost projekta je 1.664.270,38 kuna (224.083,80 EUR). Sredstva će biti utrošena na ostvarivanje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje nastave fizike i izvannastavnih aktivnosti kao što je Ljetna škola fizike, edukacija nastavnika fizike, razvoj kurikuluma dodatne nastave fizike, a značajnim dijelom će biti usmjerena na opremanje interaktivnog kabineta fizike suvremenim nastavnim sredstvima i didaktičkim pomagalima (64.010,00€ za opremu fizike za škole u našoj županiji).

Projekt se financira na način da za hrvatske korisnike EU doprinos iznosi maksimalno 85% od ukupne vrijednosti projekta, dok najmanje 15% sufinancira sam korisnik.

Aktivnosti projekta možete pratiti na poveznici.

The Phys-Me project (or the full title: Improvement of the education system in the field of physics in comprehensive and vocational schools) is being conducted at Elektrotehnička i prometna škola Osijek from 1 June 2017 to 30 September 2018. The project was developed with significant support of Regional Development Agency of Slavonia and Baranja and submited under the first call for proposals for INTERREG VA Hungary-Croatia Cross-border Co-operation Programme 2014 – 2020 in February 2016 by Hungarian Prime Minister’s Office, Budapest as the Managing Authority and Ministry of Regional Development and EU Funds of the Republic of Croatia, Zagreb as National Authority. The project was selected at the beginning of March 2017 to receive support from the Programme.

The Lead Beneficiary is Elektrotehnička i prometna škola Osijek, along with the partners of Gymnasium A. G. Matoš Đakovo, Regional Development Agency of Slavonia and Baranja and the cross-border partner Koch Valeria Kozepiskola Altalanos School of Excellence and the College of Pécs. Project value is 1.664.270,38 kn (€224.083,80). Funds will be spent on activities aimed at improving physics education and extracurricular activities such as the Summer School of Physics, the education of physics teachers, the development of curricula of additional physics courses, and will be largely focused on equipping an interactive physics laboratory with modern teaching materials and didactic tools ( 64.010,00 € for equipment of physics labs of schools in our county). The funding covers up to 85% of the value, whereas at least 15% is co-financed by the beneficiaries

You can follow the project activities on link.