Sve tajne pismenosti

Dana 30. studenoga 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ravnatelj Elektrotehničke i prometna škole Osijek Antun Kovačić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sve tajne pismenosti“. Projekt je odobren u okviru poziva „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”, usmjerenoga na unaprjeđenje različitih vrsta pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola, u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 Europskog socijalnog fonda.

Vrijednost projekta je 1.478.246,04 HRK, a partneri na projektu su Elektrotehnička škola Split i Tehnička škola Sisak. Partnerske će škole projektom „Sve tajne pismenosti“ ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole, za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma. Učenici će unaprjeđivati čitalačku, medijsku, digitalnu, matematičku i prirodoslovnu pismenost uključivanjem u nove izvannastavne aktivnosti: „Pismenost – ključ uspjeha“, „Digitalni laboratorij“ i Kino klub “Na Prav I” i osposobiti se za učinkovito pronalaženje, kritičko vrednovanje i korištenje informacija, te za izradu multimedijskih sadržaja.

Ciljne skupine projekta su odgojno-obrazovni djelatnici partnerskih škola koji će sudjelovati u stručnim usavršavanjima tijekom edukacija i studijskog putovanja, u izradbi i provedbi novonastalih kurikuluma, izradi metodologije definiranja ishoda učenja, upotrebe IKT-a u nastavi, organizaciji i provedbi projektnih dana i tjedana, te 90 učenika (po 30 iz svake škole) koji će biti uključeni u provedbu izvannastavnih aktivnosti i koji će sudjelovati u provedbi/pilotiranju novonastalih kurikuluma izvannastavnih aktivnosti.

Projekt će trajati 18 mjeseci, a očekivani rezultati projekta su:

  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: “Pismenost ključ uspjeha” – kroz radionice: „Čitam, mislim, znam“, „Karta za knjigu“, „Tajne teksta“, „Pronađi svoju priču“ i „Prepoznaj pravu informaciju“ razvijati će se vještine kritičkog mišljenja te strategije čitanja objava (čitalačka pismenost), potaknuti na korištenje informacijskih proizvoda (digitalna pismenost), te prepoznavanjem istinite i lažne informacije, obraniti se od manipulacija.
  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: „Digitalni laboratorij“ – uključuje poučavanje matematike kroz korištenje računala s odgovarajućom softverskom podrškom, te podučavanje kemije i fizike kroz simulacije pokusa primjenom IKT-a. Učenici se potiču na eksperimetiranje, izvođenje zaključaka i razvijanje kreativnog mišljenja kroz izradu animacija, stripova i videa, a radovi će se snimati i objavljivati u digitalnom repozitoriju.
  • Novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti: „Kino klub dokumentarnog filma -Na Prav I“ (Nađi pravu informaciju – napravi novi sadržaj) – uključivat će diseminaciju ideja, pokusa i istraživanja, rezultata učeničkih radova kreiranih kroz prethodne izvannastavne aktivnosti te rezultirati Festivalom pismenosti tijekom završne konferencije projekta.
  • Festival pismenosti “Na Prav I” bit će festival ideja, pokusa, multimedije i istraživačkih projekata koji će prikazivati najbolje učeničke radove projekta „Sve tajne pismenosti“ te će ugostiti učenike i nastavnike iz 6 drugih škola, koje će animirati članovi radnih skupina.

Aktivnosti projekta možete pratiti na poveznici.