Leonardo da Vinci – Učenje kroz rad

Projekt mobilnosti kojim je predviđena mobilnost 15 učenika trećih razreda smjerova elektrotehničar, tehničar za računalstvo i tehničar cestovnog prometa.

LEONARDO DA VINCI

PROJEKT MOBILNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

UČENJE KROZ RAD

2013-1-HR1-LEO01-03149

Tijekom prošle školske godine škola je aplicirala na natječaj Agencije za mobilnost i programe Europske unije Leonardo da Vinci – aktivnost IVT Mobilnost projektom pod nazivom Učenje kroz rad. Sredinom svibnja 2013. školi su odobrene projektne aktivnosti kao i iznos od 33.846,00 EUR za njihovo provođenje.

Prema ugovoru koji je škola zastupana ravnateljem Ladislavom Lukavcem, dipl. ing. sklopila s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije aktivnosti predviđene projektom odvijati će se od 31.07.2013. do 31.08.2013.

Projektom je predviđena mobilnost 15 učenika trećih razreda smjerova elektrotehničar, tehničar za računalstvo, te tehničar za cestovni promet po završetku nastavne godine u razdoblju od 15.06.2014. do 2.07.2014. u Dublin u  Irskoj.

Cilj je mobilnosti elektrotehničara i tehničara za računalstvo obavljanje stručne prakse koju su učenici obavezni po planu i programu odraditi u realnom sektoru. Stručna je praksa ovim učenicima uvjet za upis u četvrti razred. Tehničari cestovnog prometa svoju mobilnost iskoristit će za stjecanje praktičnih znanja i formiranje teme završnog rada koji će biti predmet osobnog izbora.
Škola će izvršiti odabir sudionika prema uvjetima natječaja koji će biti objavljen na web stranici škole, u oglasnoj knjizi škole te u oglasnom ormariću. Prije objave natječaja za sve će učenike koji odgovaraju uvjetima projekta i njihove roditelje biti organiziran zajednički sastanak s razrednicima, ravnateljem i voditeljicom projekta Karolinom Brleković.

Nakon odabira sudionika škola će organizirati pedagošku, jezičnu i kulturološku pripremu.

Nakon provedene mobilnosti svaki će sudionik dobiti certifikat te EuropassMobility.

U sklopu same mobilnosti predviđeno je snimanje promotivnog kratkog amaterskog filma koji će poslužiti za promociju škole i diseminaciju projekta.

About the Author: ZGetos