Erasmus+

PROJEKT MOBILNOSTI: UČIM, POUČAVAM, RADIM

Pozivaju se učenici trećih razreda koji se obrazuju za elektrotehničara, tehničara za računalstvo, tehničara za mehatroniku i tehničara za elektroniku, a željeli bi svoju stručnu praksu obaviti u Dublinu u Irskoj, da svoju prijavu predaju najkasnije do 1. 10. 2014. Sve što treba u okviru projekta učiniti, treba učiniti na vrijeme i u dogovoru s voditeljicom projekta Karolinom Brleković, prof. matematike. Uvijeti natječaja i svi potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Prilog

About the Author: Anica Leventić