Aktiv društvenih predmeta

Aktiv društvenih predmeta naše škole čine profesori povijesti, geografije, vjeronauka i etike. Svojim radom u nastavi, ali i izvan nje, svatko na svoj način nastoji pridonijeti odgoju učenika za općeljudske, društvene, moralne i kršćanske vrijednosti. Potičemo učenike na kreativnost i kritičko razmišljanje kroz niz projekata, pridonosimo njegovanju društvene solidarnosti i ljubavi prema najpotrebnijima, obilježavamo i pratimo najvažnije povijesne, društveno-gospodarske, vjerske i kulturne događaje našega grada, zemlje, ali i svijeta u cjelini.

Ciceron kaže da je povijest svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine, a T.S.Eliot da prošlost možete izmijeniti samo ako je prihvatite. Tako je naših pet učenika u šk. god. 2013./2014. pod vodstvom prof. Đurđice Brodić-Matačić sudjelovalo u putujućoj izložbi „Anne Frank – povijest za sadašnjost“ , koja na tridesetak izložbenih panela donosi brojne detalje iz života Anne Frank, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u suvremenom svijetu. Izložba je održana u Muzeju Slavonije, naši učenici bili su voditelji izložbe, a ostvarena je u sklopu projekta Povijest za svijest. Organizatori su Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES) i Kuća Anne Frank iz Amsterdama. Tijekom nekoliko godina sudjelovali su i u projektu Šafran, kojemu je cilj usvajanje znanja, vještina, stavova i vrjednota o ljudskim pravima, građanskom i demokratskom društvu, odgovornosti (obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, 27.1.). Učenici su sudjelovali i u međunarodnom projektu simuliranog suđenja u suorganizaciji HERMES-a i ostalih srodnih organizacija s teritorija zemalja „Zapadnog Balkana“ u Sarajevu na Igmanu 2014. g. Samostalni istraživački rad s temom „Moj zavičaj u domovinskom ratu“ sada već broji zavidan opus dokumenata, fotografija i amaterskih filmova. Praćenje izložbi, različitih postava muzeja, projektna nastava i još puno toga, sastavni su dio nastave povijesti.

Od šk. god. 2013./14. u našoj školi djeluje u Volonterski klub (VK) „EMŠA“ u sklopu projekta „Pokreni  sebe,  promijeni  svijet – mobilizacija  potencijala  volontiranja  u prevenciji  nasilja  među  mladima“, koji je osmišljen u nastojanju da se osigura bolje  prepoznavanje  i  korištenje  potencijala volontiranja  u prevenciji nasilja među mladima. Koordinator volontera je prof. Krunoslava Lukač, a u rad VK uključene su prof. Silvija Čehić-Turalija i Bojana Štulić. VK želi potaknuti veću građansku odgovornost i aktivizam mladih, razviti društvenu solidarnost za potrebe najpotrebnijih i stjecati nova znanja i vještine. To smo ostvarili kroz nekoliko volonterskih akcija kao što su „Odjeni me“ (posjet Domu za psihički oboljele odrasle osobe u Osijeku), „Medvjedićem do prijatelja“ (posjet Skloništu za žrtve obiteljskog nasilja), „Vau – vau“ (pomoć Azilu u Nemetinu) i dr. Zajedno smo pomagali poplavljenim područjima, čistili snijeg ispred škole, bojali ogradu vrtića „Vedri dani“ u Osijeku, sadili trajnice i grmove u školskom dvorištu, pravili plakate, razgovarali, i činili još puno toga. Već godinama sudjelujemo u božićnoj akciji Caritasa „Za 1000 radosti“, svi, i profesori i učenici, pomažući učenicima i obiteljima naše škole. Prof. Lukač s grupom učenica i učenika Kulturne tribine izrađuje prigodne panoe i prati najvažnije kršćanske blagdane i kulturne događaje.

Prof. Branko Matišić redovito vodi napredne geografe. Po gimnazijskom programu priprema učenike za natjecanja iz geografije. Kod učenika razvija domoljublje, čovjekoljublje i ljubav prema prirodi. Upoznaje učenike s prirodnim ljepotama, demografskim i gospodarskim osobinama Hrvatske i svijeta.Sastavni dio njegove nastave je i tzv. odgojna minuta, koja je učenicima toliko dojmljiva da rado pričaju o njoj i na drugim školskim satima. Učenici često kažu da je on živuća geografska enciklopedija. Kao predsjednik Hrvatskog geografskog društva Osječko-baranjske županije,  prof. Matišić organizira u sklopu projekta „Geografija ponedjeljkom“ prezentaciju aktualnih geografskih tema. Predavači su profesori s naših fakulteta. Na predavanja su pozvani svi učenici i profesori naše škole te svi ljudi dobre volje. Svake godine uz pomoć sponzora Hrvatskog geografskog društva Osječko-baranjske županije nagrađuje prigodnim geografskim poklonima najbolje učenike i njihove profesore mentore sa županijskog i državnog natjecanja. U našoj se školi već niz godina održavaju gotovo svi stručni skupovi iz geografije, tako da je ona postala središte stručnog, geografskog usavršavanja. Na koncu, ne može se ne primijetiti da nije prošao niti jedan izlet i putovanje bez osmišljavanja puta prof. Matišića.

Što reći na kraju nego da su različiti putevi, ali isti ili vrlo sličan cilj svih društvenih predmeta: njegovanje kulturnog, povijesnog, moralnog i vjerskog identiteta mladog čovjeka.

About the Author: ZGetos