Erasmus + Mladi ” Be employable”

Elektrotehnička i prometna škola Osijek uključena je u suradnji sa školama iz Poljske, Portugala, Turske i Hrvatske u projekt Erasmus + Mladi ” Be employable”.

Kroz projekt će 7 učenika završnih razreda steći vještine koje će im pomoći da se lakše zaposle.

About the Author: ZGetos