Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika

Dragi učenici,

Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika za 2015./2016. školsku godinu.Županija će sufinancirati nabavu školskih udžbenika redovitim učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Županije iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Postotak sufinanciranja nabave školskih udžbenika utvrđuje se stavljanjem u odnos prihvatljivih zahtjeva i raspoloživih financijskih sredstava, a najviše do 50% u odnosu na cijenu udžbenika.

Na završetku 2015./2016. školske godine korisnik sredstava koji je ostvario pomoć za sufinanciranje školskih udžbenika predat će udžbenike školi u uporabljivom stanju.

Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom potrebno je predati razredniku do 5.10.2015.

Svi uvjeti, popis dokumentacije koja se mora priložiti uz zahtjev kao i rok za podnošenje zahtjeva se nalaze u Javnom pozivu u privitku – Sufinanciranje udžbenika, OBŽ – OBRAZAC i Javni poziv – sufinanciranje udžbenika  ili na stranicama Županije www.obz.hr

About the Author: Daliborka Pavošević