Natječaj za upis učenika u 1. razred

Poštovani roditelji i učenici,

u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom, putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a temeljem Natječaja za upis koji je raspisala škola. Natječaj za upis učenika u 1. razred naše škole možete pronaći u prilogu. Natječaj sadrži broj upisnih mijesta, uvijete za upis, popis važnih predmeta za određeni program, popis potrebne dokumentacije te postupke i rokove provedbe upisa sukladno Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole. Škola nije utvrdila minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Sve informacije o upisu vezane za našu školu pratite na našm stranicama.

  • Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.
  • Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
  • U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.
  • Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje kandidat stariji od 18 godina.
  • Prijave i upis kandidata u prvi razred provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
  • U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Strani jezici koji se uče u Školi su engleski jezik ili njemački jezik.Učenici koji u osnovnoj školi nisu učili (4 godine) engleski ili njemački jezik podnose pisani zahtjev za provjeru znanja iz jednog od navedenih jezika, a upisno povjerenstvo će provjeriti znanje kandidata i o tome sastaviti zapisnik.

Provjera znanja stranog jezika održat će se 6. 7. 2015. u 9:00 sati.

Sve ostale informacije i važne dokumente potražite u izborniku Upisi 2015./2016.

About the Author: Anica Leventić