Pedagoginja

Zašto moram kod vas na razgovor kad ništa nisam napravio?

Ovo je pitanje jedno od najčešćih koje čujem kada nastavnik uputi učenika na razgovor u moj ured (prostorija broj 6 na 1. katu). Zato se i ja ponekad pitam zašto učenici, pa i poneki roditelji, misle da pedagoginja u školi ima ulogu samo kažnjavati i smirivati nemirne? Pročitajte nešto više o onome zašto sam ovdje.

Područje rada pedagoginje priprema je za ostvarenje plana i programa škole, neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, praćenje i vrjednovanje procesa i ostvarenih rezultata, stručno usavršavanje nastavnika i bibliotečno – informacijska i dokumentacijska djelatnost.

Jednostavnije rečeno, to znači da nastojim s nastavnicima unaprijediti nastavu planirajući je prema pristupu usmjerenom na učenika, uvođenjem novih metoda i oblika nastave. Na satu razrednog odjela provodim radionice s učenicima s temama tolerancije i nenasilja, pozitivne komunikacije, uvažavanja različitosti, djelotvornijeg učenja,  profesionalnog informiranja i  sl. Pratim provođenje izvannastavnih aktivnosti, sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama te postignute uspjehe. Sudjelujem u organizaciji  svečanosti naše škole, provođenju i osmišljavanju projekata te nagrađivanju najuspješnijih učenika na kraju nastavne godine. Isto tako s učenicima provodim i individualni savjetodavni rad koji može pomoći u usvajanju metoda učenja, izradi osobnog plana učenja, postavljanju ciljeva i planiranju slobodnog vremena  koje će pridonijeti boljem osobnom uspjehu i razvoju.

Svojim radom i primjerom potičem razvijanje socijalnih vještina i nenasilne komunikacije učenika i nastavnika  te se zbog toga često događa da učenici budu upućeni kod mene na razgovor  o situacijama koje valja riješiti pomoću takvih vještina. Svi znamo da kršenje postavljenih pravila donosi kaznu pa tako iz djela slijedi posljedica, a nju je najčešće teško prihvatiti. Sudjelujem na roditeljskim sastancima te  individualno radim s roditeljima u svrhu rješavanja poteškoća učenika.

Nastojim svojim aktivnostima i znanjem, suradnjom s ravnateljem, stručnim suradnicama psihologinjom i knjižničarkom te svim nastavnicima  pridonijeti da škola  kao odgojno obrazovna ustanova pruži učenicima pozitivno radno okruženje, poticajnu okolinu za usvajanje vještina, znanja i navika, te stvara uvjete za vaše odrastanje kroz usvajanje socijalnih i životnih vještina .
Možda sve ovo vama zvuči strano i dosadno, ali ja volim svoj posao. Volim kada vidim da je netko od vas uspio ispraviti svoje ocjene slijedeći moje sugestije, kada je netko razvio svoje samopoštovanje i izborio se za svoje mišljenje prihvatljivim načinom reagiranja . Dovoljno  mi je vidjeti vaš zadovoljan pogled na hodniku ili lagani pozdrav klimanjem glave jer  tada znam da sam pridonijela  pozitivnom duhu naše škole i vama osobno u rješavanju vašeg  problema ili dvojbe.

Ja sam ovdje za sve koji žele i trebaju razgovor, pomoć ili samo riječ podrške. Dođite i uvjerite se.

About the Author: ZGetos