PRAKSOM U EU DO NOVIH ZNANJA I VJEŠTINA

I ove školske godine dio učenika naše škole obavljat će stručnu praksu u zemljama EU preko projekta “Praksom u EU do novih znanja i vještina”. Učenici trećih razreda smjerova: elektrotehničar, tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za mehatroniku i tehničar cestovnog prometa dobit će priliku da naučenu teoriju praktično primjene u poduzećima ili radionicama škole u Irskoj, Danskoj ili Velikoj Britaniji. Program je u cijelosti financiran od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Pratite našu web stranicu jer uskoro će biti objavljen natječaj. Sve pojedinosti učenici i njihovi roditelji mogu saznati na zajedničkom sastanku 11.09.2015. s početkom u 19,10 u BIC-u ( prizemlje škole ).

 

About the Author: Karolina Brleković