Blog Post Image: Predstavljanje EU projekta u sklopu programa ERASMUS + Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – „UČIM, POUČAVAM, RADIM“