Prijava ispita u nastavku obrazovanja

Potrebno je preuzeti prijavnicu za polaganje ispita na porti te popunjenu predati u tajništvo škole. Prijave su 26. i 27.10., a objava termina za ispite je 28.10.2015.

About the Author: Mato Filaković