Stručno razvojna služba

Stručno razvojna služba Elektrotehničke i prometne škole Osijek nalazi se na prvom katu u sobi broj 4. Učenici nas najčešće posjećuju kako bi brzinom svjetlosti riješili neki problem. U par riječi reći ćemo vam kako to funkcionira.

Naša je zadaća organizirati teorijsku i praktičnu nastavu. Za organizaciju rada zadužen je voditelj nastave, a za realizaciju praktične nastave zaduženi su stručni suradnici za praktičnu nastavu, podijeljeni prema obrazovnim sektorima (promet i logistika te elektrotehnika i računalstvo).

Zadaća je voditelja nastave organizirati nastavni proces u suradnji sa satničarom koji je zadužen za kreiranje rasporeda. Osim toga, voditelj nastave izrađuje kalendar škole, organizira radni tjedan, završne ispite, popravne ispite i, prema potrebi, dodatnu i dopunsku nastavu za učenike. Drugim riječima, u svakom trenutku mora znati sve što se u školi događa kako bi se u njoj sve neometano odvijalo. Svakodnevno surađuje sa stručnim suradnicima, nastavnicima i dežurnim učenicima slažući slagalicu u kojoj svaki dio mora biti na svome mjestu.

Zadaća stručnih suradnika za praktičnu nastavu je suradnja s privredom kako bi ostvarivali nastavni plan i program povezivanjem teorije i prakse.

Vrata stručno razvojne službe uvijek su otvorena za nastavnike kao i za sve učenike i njihove roditelje. Uvijek smo otvoreni i spremni na suradnju, a sve što radimo u cilju je dobrobiti za učenike i cijelu školu.

About the Author: ZGetos