Međunarodna konferencija Work Based Learning 2020 u Berlinu

U vremenu od 27.06. do 28.06.2016. u Berlinu je održana konferencija “WORK BASED LEARNING 2020”.

Kao jedan od  predstavnika iz Hrvatske na konferenciji je sudjelovala i Karolina Brleković, prof.

Kroz predavanja, radionice i debate na konferenciji su se ostvarivali kontakti za buduće suradnje, predstavljali uspješni projekti programa Erasmus +, te donosili zaključci kako program WBL učiniti još uspješnijim.

Na radionici u kojoj su sudjelovali nastavnici i mentori učenika doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Nacionalne Agencije i Europska Komisija trebaju: osigurati da za Erasmus+ i buduće programe prioritet bude WBL , osigurati financiranje, alate i paltformu za prijenos postignuća i uspjeha
  2. Obrazovne ustanove trebaju: osigurati kontinuirani profesionalni razvoj za nastavnike i mentore
  3. Svi uključeni u provedbu i razvoj WBL trebaju: raditi na poboljšanju kvalitete WBL

ZAŠTO JE VAŽNO?

“Strukovno obrazovanje i osposobljavanje sa visokim postotkom stručne prakse vodi prema jačim i boljim ishodima za tržiste rada za mlade”

 

About the Author: Karolina Brleković