POZIV NA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „WONDERLAND“

Pozivamo sve učenike prvih, drugih i trećih razreda da se prijave za aktivno sudjelovanje u projektu pod nazivom „Wonderland“. Pročitajte više u nastavku.

Od prijavljenih i odabranih sudionika očekujemo aktivno sudjelovanje u aktivnostima predviđenim projektom:

 • komunikaciju s ostalim sudionicima projekta na engleskom jeziku govorom i pismom (putem društevenih mreža i licem u lice)
 • pripremu i izlaganje sadržaja
 • snimanje i fotografiranje događaja te pripremu i montiranje videouradaka i prezentacija
 • sudjelovanje u sportskim aktivnostima
 • sudjelovanje u osmišljavanju grba, zastave, loga, slogana, zakonodavnog sustava „Wonderlanda“
 • sudjelovanje u izradi i pripremi idealnog jela
 • sudjelovanje u putovanju i provedbi projekta u Portugalu i Finskoj
 • ostalim aktivnostima predviđenim projektom koje možete pronaći na Facebook stranici: wonderland erasmus+.

Kako biste se prijavili za sudjelovanje, trebate do ponedjeljka 14.11.2016. u tajništvo predati sljedeće dokumete:

 1. preslik svjedodžbe prethodnog razreda
 2. ispunjeni obrazac za prijavu (u prilogu)
 3. ispunjenu suglasnost roditelja za sudjelovanje (u prilogu)
 4. motivacijsko pismo na engleskom jeziku (mora imati najmanje 200 riječi, a najviše 500 riječi) u kojem ćete objasniti zašto želite sudjelovati u projektu, u kojoj biste aktivnosti najviše željeli sudjelovati i zašto
 5. *moguće je, ali nije obvezno, predati vlastiti rad (crtež, videosnimku, preznetaciju i sl.) kojom ćete prikazati svoje dodatne vještine.

U slučaju velikog broja prijavljenih s mogućim sudionicima održat će se intervju.

obrazac-za-prijavu-sudjelovanja-u-projektu

ugovor-roditelj

About the Author: Daliborka Pavošević