Pregled sustava inteligentnog upravljanja radi povećanja energetske učinkovitosti u Irskoj

Projektom Pregled sustava inteligentnog upravljanja radi povećanja energetske učinkovitosti u Irskoj, želimo srednjoškolsko obrazovanje prilagoditi smjernicama koje Europska unija ima prema usklađenosti tehnologije i okoliša. Jedan od načina za zaštitu okoliša je smanjenje potrošnje energije korištenjem energetski učinkovitih sustava. Da bi se cilj energetske učinkovitosti ostvario bez smanjenja komfora korisnika sustava, potrebna je primjena kompleksnih sustava inteligentnog upravljanja. Sam koncept je sinergijske naravi, moderni Sustavi inteligentnog upravljanja poput KNX tehnologije su mješovit spoj automatike, energetike i ICT-a, te kao takav predstavljaju složen sustav. Hrvatska kao članica Europske unije je na sebe preuzela obvezu zaštite okoliša i održivog gospodarskog razvoja. Do ostvarenja ovog cilja može se doći jedino unapređenjem postojećih tehnologija, za što su potrebni kvalitetno obrazovani ljudi. Provedbom ovog projekta želimo obrazovati nastavnike koji će svoje znanje prenositi na učenike, te lokalne poduzetnike.

Iako sam projekt mobilnosti traje jednu godinu cijeli projekt je zamišljen da traje više godina, odnosno sve škole u projektu imaju za dugoročan cilj bavljenje energetskom učinkovitošću. Pristup koristi prema školama ja da krećemo od nastavnika koji će stečena znanja implementirati ne samo u predmetnu nastavu, već će stečeno znanje biti šireno dalje među osobljem škole. Cilj projekta je i koristiti znanja dobivena na projektu te ih implementirati na samim školama, gdje će plotnima implementacijama biti povećana energetsku učinkovitost samih škola. Koristi od projekta ima i lokalna zajednica koja je prepoznala potrebu razvoja ovog područja te je pružila potrebnu potporu.

Od niza akcije koje škole planiraju ostvariti lokalna gospodarstva će također imati koristi, jer na tržištu postoji velika potražnja za sustavima koji povećavaju energetsku efikasnost. Primjenom najmodernijih sustava bit će donesen novi duh koji osim energetske učinkovitosti popularizira i financijsku učinkovitost, odnosno pristupačan je po nižim cijenama od dosadašnjih sustava.

Za projekt je odabrano četiri strukovne škole. Glavni kriterij odabira škola je bila širina pokrivenosti predviđenog plana projekta s obrazovnim područjima kojima se škole bave. Tako su škole odabrane na način da njihovi učenici pohađaju strukovna obrazovanja u području računarstva, elektrotehnike i energetike. Prilikom odabira partnerskih škola odabrane su škole koje su pokazale visoki interes za zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti. Sve škole uvođenje inteligentnih sustava upravljanja vide kao jedan način ostvarenja svog cilja. Škole partneri također imaju želju za daljnjom suradnjom nakon završetka mobilnosti.

Nacionalni konzorcij sačinjava četiri srednje strukovne škole: Tehnička škola Kutina, Tehnička škola Sisak, Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar i Elektrotehnička i prometna škola Osijek.

Sama mobilnost je zamišljena u sklopu šestodnevnog programa (uz dva dana rezerviranih za putovanje) koji se odvija u Irskoj. Planirano vrijeme odvijanja mobilnosti je od 24.04.2016. do 1.05.2016. Tijekom mobilnosti deset nastavnika bi bilo smješteno u Dublinu, te bi šest dana proveli usavršavajući se u tvtci JPL Engineering. Tokom boravka u tvrci polaznici bi prošli kroz širok opseg aktivnosti koje bi bile teoretskog i praktičnog karaktera te bi obuhvaćali Sustave inteligentnog upravljanja, ICT tehnologiju, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te osnove financijskog vođenja projekata.

Provođenje projekta ovoga tipa zamišljeno je kao interdisciplinarna edukacija. Nastavnici će tako uvidjeti povezanost između tehnologije, ekonomije i zaštite okoliša. Boravkom u tvrtci JPL Engineering sudjelovat će u nizu praktičnih i teoretskih aktivnosti kroz koje će biti obučeni za daljnji samostalni rad u području Sustava inteligentnog upravaljanja i KNX tehnologija.

Koristi od novostečenog znanja na mobilnosti osim samih polaznika imat će 2411 učenika iz škola koje su uključene u mobilnost te ostatak nastavnog osoblja. Indirektne koristi za škole će biti i financiskog učinka jer koristeći principe naučene na mobilnosti škole će smanjiti vlastitu potrošnju energije radi povećanja energetske učinkovitosti. Škole će imati koristi i od novih iskustava u međukulturalnoj suradnji, koja će biti prenošena na učenike. Pozitivni učinci mobilnosti će se prenositi dalje do konačnih korisnika a to su zapravo gospodarstvenici. Gospodarstvenici će na ovaj način preko nastavnika biti upućeni u nove trendove u tehnologiji, a preko učenika će dobiti kvalitetan kadar za zapošljavanje.

About the Author: ZGetos