Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum

Ključna svrha:
Planiranje, organizacija i realizacija sigurnog i ekonomičnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

Opis zanimanja:
Tehničar cestovnog prometa zanimanje je kojim su obuhvaćeni svi poslovi premještanja ljudi, dobara i informacija s jednog mjesta na drugo u komercijalnom i tehničkom smislu radi ostvarivanja ekonomskog učinka. U postizanju toga cilja, zanimanje obuhvaća sve poslove pripreme, izvršenja i okončanja prijevoznog procesa, eksploatacije vozila, nadzor nad provedbom prijevoznoga procesa, poznavanje poslova planiranja, projektiranja i eksploatacije prometnica te upravljanja njima, u svrhu postizanja sigurnog i djelotvornog prijevoza osoba i stvari te izvođenja i održavanja elemenata cestovne infrastrukture. U svojem poslu tehničar cestovnog prometa mora znati uljudno komunicirati nahrvatskom i stranom (engleskom/njemačkom) jeziku, biti psihički stabilan, biti sposoban samostalno donositi odluke, imati sklonost timskom radu i moći rješavati izvanredne situacije. Radi na otvorenome i u uredu s nejednolikim radnim vremenom, a prekovremeno radi prema potrebi. Nužno je dobro poznavanje zakonodavstva. Nužna je otvorenost za stalno stručno usavršavanje i usvajanje novih tehnologija.

Kompetencije i ishodi učenja:

 • planirati, organizirati irealizirat sigurani ekonomičan prijevoz putnika i tereta udomaćem i međunarodnom prometu.
 • istraživati tržište prometnih usluga
 • pripremiti, nadzirati i okončati proces prijevoza tereta i putnika
 • osigurati vozilo, putnike i teret u prometu
 • izabrati i uposliti posadu vozila i vozni park
 • organizirati poslove na terminalu
 • organizirati skladištenje tereta
 • organizirati poslove paratranzita (rent-a-cara, taksi prijevoza, prijevoz invalida…)
 • poznavati poslove financijsko-komercijalnog poslovanja prijevoznog poduzeća
 • ponuditi, izračunati i naplatiti cijenu prijevozne usluge
 • primjenjivati znanja o čimbenicima
 • sigurnosti prometa
 • primjenjivati zakonitosti dinamike kretanja vozila
 • planirati promet u kretanju i mirovanju
 • primjenjivati
 • zakonitosti pri upravljanju prometom
 • postupati kod prometne nesreće, očevida i vještačenja
 • sudjelovati u nadzoru prometa
 • ustrojiti održavanje voznog parka
 • sudjelovati u poslovima registracije, tehničkog pregleda i osiguranja motornih vozila.

Detaljniji opis zanimanja možete pogledati u dokumentima:

 1. nastavni plan i program
 2. standard zanimanja
 3. standard kvalifikacije
 4. strukovni kurikulum
 5. Tehničar cestovnog prometa (140324) novi kurikulum (samo 1. razred)
 6. Tehničar cestovnog prometa (140324) nastavni plan i program (samo 1. razred)

 

About the Author: Anica Leventić