Tehničar za računalstvo

Ključna svrha: Izradba i održavanje manje složenih računalnih programa, baza podataka, web stranica, dijagnosticiranje i rješavanje problema računalnog softvera i hardvera, konfiguriranje i održavanje manjih lokalnih računalnih mreža te informacijskih i komunikacijskih sustava.

Opis zanimanja:  Zanimanje tehničar za računalstvo obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih s projektiranjem, izradbom održavanjem manje složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa, nadziranjem i dijagnosticiranjem te evidentiranjem i otklanjanjem hardverskih i softverskih problema, educiranjem i pomaganjem korisnicima u rješavanju njihovih problema, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja objedinjuje poslove:

 • rada na računalu (npr. programiranje)
 • pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater)
 • kontrole, pripreme i obrade podataka
 • oblikovanje baza podataka
 • administracije baza podataka
 • projektiranja informacijskih sustava
 • operatera na vanjskoj računalnoj opremi (npr. računalne mreže)
 • sistemskog inženjerstva nižeg stupnja složenosti, uključujući administraciju operacijskih sustava i računalnih mreža
 • osiguranja kvalitete
 • edukacije krajnjih korisnika
 • marketinga i prodaje u području ICT-ja
 • druge srodne poslove

Ostale detalje o zanimanju pogledajte u dokumentima:

 1. Nastavni plan i program
 2. Standard zanimanja
 3. Standard kvalifikacije
 4. Strukovni kurikulum

About the Author: Anica Leventić