Uspješno završena provedba projekta Tehno mudrice

Projekt Tehno mudrice većim je dijelom financiralo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta  u okviru natječaja izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima a manjim dijelom škola iz vlastitih sredstava. S provedbom projekta započeli smo s početkom školske 2015./2016. godine.

Za rad s darovitim učenicima ključne su kompetencije nastavnika i njihovo poznavanje značenja pojma darovitosti, načina kako prilagoditi svoje metode rada u razredu darovitim učenicima te kako poticati daljnji razvoj darovitosti, kreativnosti i inovativnosti. Ovim projektom iskoristili smo mogućnost osuvremenjivanja znanja te postigli unaprjeđenje mentorskog rada nastavnika i stručnih suradnika s darovitim učenicima kroz učinkovito korištenje suvremenih metoda i oblika rada. Uređivanjem i opremanjem posebnog prostora ostvarili smo i bolje uvjete za razvoj kreativnosti i istraživački rad  učenika.

Projekt smo započeli edukacijama nastavnika. Provedene su dvije edukacije za 15 nastavnika. Edukaciju u prostorijama naše škole provodilo je dvoje najistaknutijih stručnjaka u Hrvatskoj koji su svoj dugogodišnji znanstveni rad posvetili upravo radu s darovitim učenicima. Za provedbu prve edukacije zaslužan je naš osječki predavač s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  dr. sc. Željko  Rački, psiholog ECHA Specialist in Gifted Education a za drugi dio predavačica Jasna Cvetković-Lay, dipl.psih. ECHA spec., voditeljica Centra za poticanje darovitosti djece „Bistrić“ iz Zagreba. Edukacija je obuhvatila teorijski prikaz sa ključnim smjernicama za rad s darovitima ( Kreativnost, inteligencija i darovitost, Mjerenje kreativnosti, Poticanje, razvoj i obrazovanje kreativno-produktivnih darovitih učenika, Razlikovni program za darovite učenike, Vidovi podrške darovitim učenicima, Metode i oblici rada s darovitim učenicima, Nezgodne osobine i neprilagođena ponašanja darovitih učenika) i radionice koje su nastavnicima pokazale praktične primjere rada s darovitim učenicima (Primjeri iznimnih uradaka darovite djece i učenika iz prakse, Načela organiziranja izvanškolskog rada i programa za darovite učenike). Edukacije i radionica uključivali su aktivan oblik komunikacije, rad na radnim materijalima te upoznavanje i rješavanje praktičnih primjera.

Nakon edukacija radili smo na implementaciji novih znanja u radu s učenicima. Tijekom školske godine educirani nastavnici i stručni suradnici su s učenicima radili na izradi tri projektna zadatka i jednom istraživačkom projektu. Tako su nastala tri projektna zadatka koji su izradili učenici s mentoricama A. Leventić, prof., B. Štulić, mag.rač., D. Novoselović,prof. i B. Pul, prof. Istraživački je projekt proveo mr. sc. Mirko Mesić, dipl.ing. U izradi projektnih zadataka i istraživačkom projektu sudjelovalo je 18 učenika, ali posebno bismo istaknuli   Andreju Nađ, Vedrana Petrača, Miloša Radića, Saru Cindrić, Domagoja  Dobeka, Brunu Purgara, Filipa Homolku, Benjamina Kujaveca, Hrvoja Apčaga i Miloša Radića.

Za poticanje razvoja ideja, kreativnosti i interesa za nova saznanja ključno je i pozitivno okruženje. Uredili smo i opremili novu prostoriju koja je namijenjena za rad s darovitim učenicima. Budući da projekt nije mogao pokriti sve troškove uređenja te prostorije, škola je uložila vlastita sredstva da bi se u prostoriju priključio Internet, uredili zidovi prostorije te dodala sredstava da se kupe bolja računala od predviđenih. Nakon završetka projekta prostor će se nastaviti koristiti za grupni i individualni rad s darovitim učenicima te kao prostor u kojem bi isti učenici mogli razvijati svoje interese, kreativnost kroz istraživačke i projektne ideje.

Nastavnicima u našoj školi rad s darovitim učenicima nije nepoznat. Naši učenici svake godine pokazuju svoja znanja i inovacije kako na državnim natjecanjima tako i na Sajmovima inovacija, što dokazuju medaljama i priznanjima koja osvajaju. Zbog toga smo željeli napraviti bolje uvjete za učenike a nastavnike osnažiti novim znanjima da budu još uspješniji u tom području– kaže ravnatelj škole A. Kovačić, dipl.ing.

Daroviti učenici imaju svoje ideje, imaju različito viđenje rješavanja postavljenog zadatka, često se ne slažu  s mišljenjima drugih i to se  najčešće  pogrešno tumači zbog toga što  nam nedostaje kvalitetnih edukacija u tom području rada s učenicima. Ovaj je projekt početak otvaranja novih poglavlja za rad s darovitim učenicima i nastavit  ćemo ga novim projektom koji će nastavnike i učenike još dublje uvesti u široko područje darovitosti– kaže  autorica i voditeljica projekta B. Pul, prof., pedagoginja škole.

Upravo na temelju rada s darovitima škola  je nizala uspjehe na na državnim i međunarodnim natjecanjima u području inovacija. Do sada su učenici osvojili dva prva mjesta na  smotri državnih radova u organizaciji ASOO, jednu zlatnu, četiri srebrne medalje na sajmovima inovacija u Nurnbergu, Ženevi i Briselu;  osam zlatnih, četiri srebrne i dvije brončane medalje na domaćim sajmovima mladih inovatora. Učenika su izradili solarni električni automobil u sklopu EU projekta Soela, rover za Mars u sklopu projekta 3D  tvornica budućnosti financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Blaženka Pul, prof.

About the Author: Daliborka Pavošević