Časopisi – linkovi

Objavljujemo popis poveznica na časopise namijenjene obrazovanju i stručnom usavršavanju. Više možete pronaći na Hrčku, koji je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

Područje pedagogije:

Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja – časopis za filozofiju odgoja Hrvatskog filozofskog društva. Objavljuje znanstvene i stručne radove na hrvatskom i engleskom jeziku te prikaze i osvrte. Cilj časopisa je promocija kritičkoga mišljenja o odgojnim temama, s posebnim naglaskom na filozofijsku pozadinu odgojne teorije i prakse.

Područje psihologije:

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja – asopis za opća društvena pitanja koji njeguje tematsku i disciplinarnu otvorenost. Stoga se u njemu objavljuju radovi iz različitih društvenih i humanističkih disciplina (sociologije, psihologije, politologije, psihijatrije, povijesti, prava, ekonomije, demografije, lingvistike itd.), ali i radovi koji preskaču granice pojedinačnih disciplina.

Općeobrazovni predmeti:

Područje društvenih i humanističkih znanosti:

Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost –  namijenjena je znanstvenoj i stručnoj javnosti, studentima, ali i široj zainteresiranoj publici. Suradnici časopisa ugledni su domaći i strani znanstvenici, kritičari, pisci i prevoditelji. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove, izvorne i pregledne, ali i prijevode relevantnih književnoznanstvenih rasprava i eseja te kraćih književnih tekstova, prikaze i recenzije knjiga i časopisa, znanstvenih i stručnih skupova i slično.

Informatologia – znanstveno-stručni časopis koji se bavi općom i posebnom problematikom znanstvenog polja informacijskih znanosti. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja društvenih i humanističkih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti koji se odnose na teoriju, tehnologiju i praksu informacija i komunikacija, edukaciju, komunikologiju, novinarstvo, odnose s javnostima, medijsku i vizualnu komunikaciju, organizaciju i translatologiju, filozofiju, sociologiju, umjetnost, kao i radove iz srodnih znanstvenih područja.

Anafora : Časopis za znanost o književnosti – znanstveni časopis Filozofskoga fakulteta u Osijeku u kojemu se objavljuju znanstveni i stručni radovi s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. Znanstveni radovi podliježu redovitom recenzentskom postupku i kategorizaciji. Radovi se objavljuju na hrvatskome, poljskome, mađarskome, engleskome i na njemačkome jeziku.

Područje matematike i fizike:

Matka : časopis za mlade matematičare -Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Matematika

Poučak : časopis za metodiku i nastavu matematike – Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Matematika

Central European Astrophysical Bulletin – bilten objavljuje radove iz teoretske, opažačke i instrumentalne astrofizike.

Područje struke:

Elektrotehnika

Engineering Review –  međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva.

Transformers magazine – specijalizirana publikacija koja sadrži znanstvene i stručne radove koji se bave širokom lepezom tema iz područja energetskih transformatora te povezanih industrija. Časopis posebice stavlja naglasak na ekološka rješenja i rješenja za pametnu energetsku mrežu te njeguje znanstveni pristup ovim temama.

International journal of electrical and computer engineering systems – Područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Elektrotehnika; Računarstvo; Temeljne tehničke znanosti; Interdisciplinarne tehničke znanosti

Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije – Područja pokrivanja: Tehničke znanosti; Elektrotehnika; Računarstvo; Temeljne tehničke znanosti; Interdisciplinarne tehničke znanosti

 

About the Author: Daliborka Pavošević