KONFERENCIJA „PATHWAYS TO ENHANCED ASSESSMENT AND RECOGNITION FOR THOSE ACHIEVING LEARNING WITHIN AND BEYOND NATIONAL BORDERS (PEARL)“, BIRMINGHAM, UJEDINJENO KRALJEVSTVO, 4.-5. SRPNJA 2017.

U vremenu od 4.07. do 5.07. u Birminghamu, UK održana je PEARL konferencija na kojoj je sudjelovala i Karolina Brleković iz naše škole.

Put i smještaj financirala je Agencija za mobilnost i programe EU putem javnog natječaja. Ovakvi događaji odlična su prilika za naučiti nešto novo o tome kako mobilnost može biti kvalitetnija i upoznati praktičare iz raznih zemalja, te proširiti svoje vidike na korištenje svih dostupnih alata. Naglasak konferencija bio je na korištenju ECVET-a kao alata za priznavanje znanja i vještina stečenih na mobilnosti. U sklopu konferencije održano je nekoliko kratkih predavanja i primjera dobre prakse:

  • Carlo Scatolia ( Europska komisija ) – Europa i VET
  • Michael Trueman ( ERASMUS + UK, NA ) – ECVET i EQAVET
  • Torjus Abusland ( CEDEFOP ) – EU mobility Scoreboard for initial VET
  • Nicholas Robinson – WARE project.eu

U sklopu konferencije održane su radionice na kojima se pokušalo dati odgovore na sljedeća pitanja:

  • Može li IVET Mobility Scoreboard pomoći u procesu osiguranja kvalitete mobilnosti i ECVET-a?
  • Postoji li minimum standarda u osiguranju kvalitete VET mobilnosti i ako da dali je jasno definiran?
  • Postoji li potreba i mogućnost ocjenjivanja transverzalnih vještina, te kako to ostvariti u kontekstu sustava i prakse, praktičara i sadržaja učenja.

Konferencija je završila panel raspravom u kojoj su sudjelovali:

Carlo Scatoli ( Europska komisija), Helen Hamers ( CEDEFOP), Michael Trueman ( ERASMUS + UK, NA) i Phil Whitney ( UK ECVET expert team). Istaknuti su problemi: Kompanije i mentori u kompanijama nisu upoznati s VET alatima, te treba organizirati događaje dužeg trajanja za susrete poslodavca i provoditelja mobilnosti.

 

Korisni linkovi:

https://www.ecvetexperts.org.uk/ – ECVET u UK

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/mobility-scoreboard – Mobility Scoreboard

http://www.chaplin.ee/english/ware/index2b9e.html?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

– o WARE projektu

 

Kroz cijelu konfrenciju vrijedni ilustratratori radili su na zidnoj ilustraciji koja zorno prikazuje količinu korisnih informacija i odličnih rasprave koje su se vodile, ali i pozitivnu atmosferu:

About the Author: Karolina Brleković