Obrana završnog rada

Obavještavaju se učenici završnih razreda i polaznici obrazovanja odraslih da će se obrana završnog rada u jesenskom roku odvijati 23.08.2017. . Raspored je u priloženom dokumentu.

Na obranu završnog rada imaju pravo pristupa učenici bez popravnih ispita i uredno izrađenim završnim radom i elaboratom. Učenik mora doći pred prostoriju za Obranu najmanje 30 minuta prije početka obrane završnog rada. Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala. U prostoriju za Obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu Obrane, a koji će se prije početka Obrane odložiti na, za tu svrhu, predviđeno mjesto.

About the Author: ZGetos