Phys-Me radionice za nastavnike

U okviru projekta Phys-Me  u Pečuhu u  školskom centru Valeria Koch 23. i 24. kolovoza 2017. godine održane su radionice za nastavnike svih partnerskih škola uključenih u projekt. Radionicama su prisustvovali članovi projektnog tima iz Osijeka, Đakova i Pečuha, a iz naše škole bili su to ravnatelj Antun Kovačić te nastavnici fizike Andrej Mijaćank i Snježana Švelec.

Prvoga dana kolege iz Pečuha Dr. János Péter Szász Ph.D. and Dr. Markovics Ákos Ph.D. pripremili su radionicu pod nazivom „Magični sati fizike“, a u čemu je bila magija možete vidjeti na priloženim fotografijama. Drugoga dana radionica se odnosila na primjenu smartphonea i tableta u provođenju fizikalnih eksperimenata.

Osim fizikalnih radionica nastavnici su radili na razvijanju kurikuluma i podjeli radnih zadataka u okviru pojedinih faza projekta.

Radionice su protekle u dobrom raspoloženju i sudjelovanju svih sudionika. Neki eksperimenti bili su nam novi, neki drugi već dobro poznati, a neki su izazvali buru smijeha i pokazali kako je suradnja i komunikacija zaista najveći doprinos ovakvih susreta. Posjetili smo i Zsolnay centar u kojem kolege Szasz i Markovics održavaju interaktivne radionice iz fizike za posjetitelje te osim toga pogledali izložbu Zsolnay porculana.

Veselimo se novom susretu u Mađarskoj  21.9.2017. kada će biti održan Kick-off meeting i predstavljanje projekta medijima i javnosti.

****

Within the Phys-Me project activities, workshops for teachers of all partner schools were held at Valeria Koch School Center Pécz on 23 and 24 August 2017. The workshops were attended by members of the project team from Osijek, Đakovo and Pécs. Our school was represented by the school manager Antun Kovačić and physics teachers Andrej Mijaćank and Snježana Švelec.

On the first day colleagues Dr. János Péter Szász Ph.D. and Dr. Ákos Markovics Ph.D. have prepared a workshop titled “Magical Hours of Physics”. Some of that magic can be seen on the attached photographs. On the second day, the workshop focused on the use of smartphones and tablets in physical experiments.

In addition to workshops, teachers were working on development of curricula and distribution of work assignments within the individual phases of the project.

All participants agreed that workshops were very useful and that they enjoyed them. Personal contact, collaboration with peers and teamwork always make significant contribution to such encounters. We also visited the Zsolnay Center where colleagues Szasz and Markovics are hosting interactive physics workshops for visitors. We also seized the opportunity to visit famous Zsolnay’s porcelain exhibition.

We look forward to a new meeting in Hungary on 21.9.2017. when a kick-off meeting will be held and a project will be presented to the media and the public.

 

About the Author: ZGetos