Obrana završnog rada u ljetnom roku 2017./2018.

Obavještavaju se učenici završnih razreda i polaznici obrazovanja odraslih da će se obrana završnog rada odvijati 12. i 14. lipnja 2018. s početkom u 11 sati za elektro i prometna zanimanja.

Raspored učenika prema povjerenstvima nalazi se na oglasnoj ploči pokraj zbornice.

Pravo pristupa na obranu završnog rada imaju učenici bez popravnih ispita i uredno izrađenim završnim radom i elaboratom. Učenik mora doći pred prostoriju za obranu najmanje 30 minuta prije početka obrane završnog rada. Učenici na obrani mogu imati sva dopuštena pomagala. U prostoriju za obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu obrane, a koji će se prije početka odložiti na, za tu svrhu, predviđeno mjesto.

About the Author: Daliborka Pavošević