Uvodna konferencija projekta Sve tajne pismenosti

U petak 9. veljače u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek održala se uvodna konferencija projekta Sve tajne pismenosti kojeg je Elektrotehnička i prometna škola Osijek i nositeljica.

Projekt je vrijedan 1.478.246,04 kn (bespovratna sredstva 100%) i dobiven je u natječaju Europskog socijalnog fonda (UP.03.2.2.03.) Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“. Partneri na projektu su Elektrotehnička škola –  Split i Tehnička škola Sisak. Projekt je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Elektrotehnička škola – Split i Tehnička škola Sisak ovim će projektom ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma. Učenici će unaprjeđivati čitalačku, medijsku, digitalnu, matematičku i prirodoslovnu pismenost uključivanjem u nove izvannastavne aktivnosti: „Pismenost – ključ uspjeha“, „Digitalni laboratorij“ i Kino klub “NaPravI” i osposobiti se za učinkovito pronalaženje, kritičko vrednovanje i korištenje informacija te za izradu multimedijskih sadržaja.

Ciljevi projekta su sljedeći: 90 učenika (po 30 iz svake škole) uključit će se u provedbu/pilotiranje novonastalih kurikuluma izvannastavnih aktivnosti, 120 odgojno-obrazovnih djelatnika iz 3 partnerske škole  sudjelovat će u stručnim usavršavanjima tijekom edukacija i studijskog putovanja, u izradi i provedbi novonastalih kurikuluma, izradi metodologije definiranja ishoda učenja, upotrebe IKT-a u nastavi, organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.

Ciljevi su projekta, dakle, ojačati kapacitete 120 odgojno-obrazovnih djelatnika u 3 strukovne škole za kreiranje inovativnih interdisciplinarnih kurikuluma usmjerenih na 5 vrsta pismenosti, razviti, implementirati i unaprijediti 3 nova interdisciplinarna kurikuluma te stvoriti materijalne preduvjete kroz opremanje 3 strukovne škole i stvaranje digitalnih repozitorija putem suradničke platforme.

Izradit će se tri nova interdisciplinarna kurikuluma izvannastavnih aktivnosti.

Prvi je kurikulum za izvannastavnu aktivnost “Pismenost – ključ uspjeha”. Kroz radionice (Čitam, mislim, znam; Karta za knjigu; Tajne teksta; Pronađi svoju priču, Prepoznaj pravu informaciju) razvijat će se vještine kritičkog mišljenja te strategije čitanja objava (čitalačka pismenost), potaknuti na korištenje informacijskih proizvoda (digitalna pismenost) te se prepoznavanjem istinite i lažne informacije naučiti obraniti od manipulacija.

Drugi je novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti „Digitalni laboratorij“. Uključivat će poučavanje matematike kroz korištenje računala s odgovarajućom softverskom podrškom te podučavanje kemije/fizike kroz simulacije pokusa primjenom IKT-a. Učenici će se poticati na eksperimentiranje i izvođenje zaključaka.

Treći je novi interdisciplinarni kurikulum izvannastavne aktivnosti „Kino klub dokumentarnog filma -NaPravI“ (Nađi pravu informaciju – napravi novi sadržaj) – njime će se poticati razvijanje kreativnog mišljenja kroz izradu animacija, stripova i videa, a radovi će se snimati i objavljivati u digitalnom repozitoriju. Za diseminaciju ideja, pokusa i istraživanja te rezultata učeničkih radova kreiranih kroz prethodne izvannastavne aktivnosti organizirat će se Festival pismenosti koji će se održati tijekom završne konferencije projekta. Nabavit će se  oprema za potrebe škola u provedbi izvannastavnih aktivnosti.

Festival pismenosti “NaPravI” bit će festival ideja, pokusa, multimedije i istraživačkih projekata koji će prikazivati najbolje učeničke radove projekta „Sve tajne pismenosti“ te će ugostiti učenike i nastavnike iz minimalno 6 drugih škola koje će animirati članovi radnih skupina.

U sklopu 21 projekta ukupne vrijednosti 26.775.000,00 HRK iz Poziva Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, čiji su nositelji osnovne i srednje škole, sudjelovat će više od četiri tisuće učenika i gotovo tisuću nastavnika.

Voditelj je projekta ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek Antun Kovačić, dipl. ing., a koordinatorica projekta nastavnica Danijela Ivanović-Ižaković, dipl.ing.

Na uvodnoj je konferenciji projekt predstavljen široj javnosti. U ime regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje nazočne je pozdravila gđa Brigita Ivoševac, voditeljica projekata, a u ime osnivača pozdravnu je riječ izrekla gđa Dorotea Telarović,mr. sc., savjetnica za školstvo u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, istaknuvši kako je dodatna vrijednost ovoga projekta u suradnji sa školama iz drugih županija.

Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek Antun Kovačić, dipl. ing. predstavio je projekt, a i ravnatelji škola – partnera, Igor Radanović, mr. sc. iz Elektrotehničke škole Split i Davor Malović, dipl. ing., ravnatelj Tehničke škole Sisak, izrazili su zadovoljstvo još jednom suradnjom na projektima s našom školom.

About the Author: Daliborka Pavošević