Izborni predmeti/moduli po zanimanjima – 1TCP, 2TR1, 2TR2, 2TM i 2TEL razred

Obavještavaju se učenici 1TCP razreda da do kraja svibnja 2019. trebaju odabrati jedan od ponuđenih izbornih predmeta koji će slušati u drugom, trećem i četvrtom razredu.

Obavještavaju se i učenici 2TR1, 2TR2, 2TM i 2TEL razreda da će također birati jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima koje će slušati u trećem i četvrtom razredu.

Zbog ograničenosti prostorom i resursima, svaki će modul/predmet moći pohađati pola učenika iz 1TCP, 2TM i 2TEL razreda. Učenici će biti podijeljeni u izborne module/predmete na osnovu odabira putem suglasnosti, a ako više od pola učenika odabere npr. prvi izborni modul/predmet, prednost će imati učenici s boljim prosjekom ocjena iz dolje navedenih predmeta po zanimanjima.

Učenicima zanimanja tehničar za računalstvo (2TR1 i 2TR2 razred) će biti ponuđena 4 modula te će birati prioritete, a zbog ograničenosti prostorom i resursima svaki će izborni strukovni modul moći pohađati ¼ učenika iz razreda.

Izbor će se vršiti putem suglasnosti koju ćete dobiti od razrednika.

Tehničar cestovnog prometa (1TCP)

1 razred: Matematika, Fizika, Engleski jezik, Osnove prijevoza i prijenosa, Računalstvo, Grafičke komunikacije u prometu, Cestovna vozila, Ekologija u prometu

Tehničar za računalstvo (2TR1, 2TR2)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju, Tehničko dokumentiranje, Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Uvod u baze podataka, Osnove računala, Praktične osnove računalstva, Algoritmi i programiranje, Uvod u elektroniku, Digitalna logika, Uvod u računalne mreže

Tehničar za mehatroniku (2TM)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentacija, Tehnički materijali, Tehnička mehanika, Osnove elektrotehnike, Radioničke vježbe

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentacija, Elementi strojeva, Tehnička mehanika, Električne instalacije, Električni strojevi i uređaji, Elektronički sklopovi, Radioničke vježbe

Tehničar za elektroniku (2TEL)

Za 1. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Tehničko crtanje i dokumentiranje, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Osnove WEB dizajna, Radioničke vježbe

Za 2. razred: Matematika, Fizika, Računalstvo, Osnove elektrotehnike, Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike, Osnove elektroničkih mjerenja, Elektronika, Osnove digitalne elektronike, Radioničke vježbe

Ponuđene izborne module i predmete možete pronaći u privitku, a ukoliko želite vidjeti sadržaj ponuđenih predmeta, možete ga  iščitati u strukovnom kurikulu za pojedino zanimanje putem poveznica.

Tehničar za elektroniku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_71_1702.html

Tehničar za računalstvo: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_71_1699.html

Tehničar za mehatroniku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_71_1705.html

Tehničar cestovnog prometa: http://www.asoo.hr/UserDocsImages/Kurikulumi/K_Tehnicar%20cestovnog%20prometa_za%20odobrenje.pdf

Ponuđeni-izborni-moduli_predmeti-po-zanimanjima_2018_19-1-1

About the Author: Daliborka Pavošević