Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. u sukobu interesa

Povezani subjekt je Osječko baranjska Županija – osnivač Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

About the Author: ZGetos