Čestitke na imenovanju u radnu skupinu

U ime Nastavničkog vijeća Elektrotehničke i prometne škole Osijek čestitamo kolegici Karolini Brleković, prof. za imenovanje u radnu skupinu predmetnog kurikuluma za Matematiku.
Ravnatelj Antun Kovačić, dipl. ing.

About the Author: Daliborka Pavošević