Obrana završnog rada u ljetnom roku 2019./2020.

Obavještavaju se učenici završnih razreda i polaznici obrazovanja odraslih da će se obrana završnog rada odvijati 15., 16. i 17. lipnja 2020. s početkom u 9:00 sati za elektro i prometna zanimanja.

Raspored učenika prema povjerenstvima objavljen je u sustavu Microsoft Teams.

Pravo pristupa na obranu završnog rada imaju učenici bez popravnih ispita i uredno izrađenim završnim radom i elaboratom.

Učenik mora biti dostupan za obranu u predviđeno vrijeme u sustavu Microsoft Teams jer će biti pozvan od strane povjerenstva ili doći u školu ako je tako dogovoreno s mentorom. Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.

About the Author: ZGetos