Odgovaranje pred povjerenstvom

Prema članku 109. Statuta Elektrotehničke i prometne škole Osijek učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred Povjerenstvom.

Popunjeni zahtjev koji se nalazi u privitku potrebno je osobno predati u tajništvu škole. Iznimno zbog novonastale situacije popunjeni zahtjev je moguće poslati i putem elektroničke pošte sa učeničkog računa (@skole.hr) na adresu ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr

 

Prilozi

About the Author: Daliborka Pavošević