Rad u nastavi fizike u nastavi na daljinu

Profesorica Snježana Švelec provela ispitivanje učenika u cilju vrednovanja nastave na daljinu u predmetu Fizika. Ispitivanje je provedeno u razdoblju 12. – 18. 6. 2020. godine i njime su obuhvaćena 134 učenika (98.53%) razrednih odjela 1et i 3et (zanimanje elektrotehničar), 1tr1, 1tr2, i 3tr1 (zanimanje tehničar za računalstvo) te 1v (zanimanje vozač motornog vozila) Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

Učenicima su postavljena pitanja grupirana u područja: Tehničke pretpostavke za rad, Pripremljenost materijala, Samorefleksija rada učenika u nastavi Fizike na daljinu, Strategije potpore i Završni osvrt učenika.

Dobiveni podaci analizirani su s obzirom na razred i zanimanje polaznika te uspoređivani u kategoriji polaznika prvih odnosno trećih tehničarskih razreda. Dobiveni stavovi ispitanika ne pokazuju razliku u stavovima i ponašanjima učenika unutar istog razreda, dok razlike postoje u stavovima i ponašanjima učenika prvih razreda u odnosu na treće razrede, ali ne uvijek u korist učenika trećih razreda.

U zaključku su temeljem analize odgovora učenika navedene smjernice za dalji rad.

Cjeloviti rezultati istraživanja nalaze se u dokumentu u prilogu

About the Author: ZGetos