REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELPROS

Elektrotehničku i prometnu školu Osijek (ELPROS) u srpnju je 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

S ponosom možemo objaviti vijest da je 24. lipnja 2020. ministrica znanosti i obrazovanja donijela Odluku o financiranju projekta RCK ELPROS UP.03.3.1.04.15 – Regionalnog centra kompetentnosti u okviru ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.3.1.04. Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo te sukladno odredbama Poziva i Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.u iznosu od 43.102.561,87 HRK.

Partneri projekta su Osječko-baranjska županija, Fakultet elektrotehnike, računalstva internetskih tehnologija, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o., ATO INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Hrvatska Gospodarska Komora ŽK Osijek.

U sljedeće tri i pol godine očekuje nas niz aktivnosti usmjerene jačanju strukovnog obrazovanja u području elektrotehnike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Predviđeno je osiguravanje kvalitetnih materijalnih uvjeta za kvalitetno obrazovanje, jačanje kompetencija strukovnih nastavnika, osiguravanje kvalitetne i trajne povezanosti s tržištem rada i gospodarstvom i razvoj programa obrazovanja usmjerenog upravo potrebama tržišta. Uskoro nas očekuje potpisivanje ugovara o dodjeli bespovratnih sredstava te vrlo dinamična provedba projekta.

Uz već potpisani projekt  RCK ELPROS KK.09.1.3.01.0010 u okviru poziva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ u iznosu od 29.942.296,47 kn ukupna ulaganja u RCK će biti 73.044.858,34 kn.

Infrastrukturnim radovima stvorit ćemo materijalne uvjete za provođenje kvalitetne praktične nastave i učenja temeljenog na radu u kojem će učenici i polaznici Regionalnog centra kompetentnosti jačati svoja znanja i vještine prema potrebama tržišta rada.

Partner je u tom projektu Osječko-baranjska županija, a suradnici: MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o., ATO INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije i Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci.

Oba su projekta u potpunosti financirana Europskim sredstvima i sredstvima Državnog proračuna uz stopu vlastitog financiranja od 0%.

About the Author: Daliborka Pavošević