Čitanje četvrtkom – novi projekt za 2021./2022. školsku godinu

Projekt Čitanje četvrtkom namijenjen je učenicima škole i svima zainteresiranima, a odvija se u školskoj knjižnici svakog drugog četvrtka u poslijepodnevnoj smjeni od 19.00 do 20.00 sati tijekom ove školske godine.

Razvijanje kulture čitanja društvena je odgovornost zajednice, u čemu škola zauzima prvo mjesto. U razvoju raznopismenosti (engl. multiliteracy) kao neophodno potrebne vještine u suvremenom svijetu, konceptu  koji osim  čitateljske uključuje računalnu,  medijsku, informacijsku,  vizualnu, financijsku  i  mnoge  druge  pismenosti  (Stričević,  2011), čitanje  i  pisanje  temeljne su vještine pismenosti za 21. stoljeće. 

Važnost čitanja naglas za razvoj ne može se dovoljno naglasiti u vremenu mrežnih generacija. 

Škola danas treba osposobiti učenika za samostalno učenje, kritičko mišljenje, zauzimanje stava prema životnoj stvarnosti. Nastavnici u tom procesu  poučavaju učenike kako doći do informacija, koristiti se njima, strukturirati ih, stvarati novo znanje i sudjelovati u vlastitome stjecanju spoznaja i razvoju vještina i stavova. 1 

Stoga treba iskoristiti svaku mogućnost na poticanje čitanja u svim oblicima. Uloga je školske knjižnice i knjižničara u ovom procesu nezaobilazna i ključna; školski su knjižničari dužni ne samo pružati  potporu nastavnom procesu, nego za učenike samostalno kreirati inovativne programe iz područja knjižnične, informacijske i medijske pismenosti. 

  1. proglašena je Godinom čitanja. Naglašavamo čitanje naglas, pripovijedanja priča, poticanja čitanja iz užitka i naglašavamo ljekoviti učinak čitanja. Poznata književnica Clarrisa Pinkola Estes kaže: „Puno je bolje ako priče razumijemo kao da smo u njima, a ne kao da su one izvan nas. U priču ulazimo kroz vrata unutarnjeg sluha. Priča koju slušamo dodiruje slušni živac koji se proteže bazom lubanje u moždano deblo tik ispod mosta. Tamo se slušni impulsi provode u svijest, ili, kažu, u dušu… ovisno o pristupu koji slušatelj ima. Drevni obducenti spominjali su da se slušni živac duboko u mozgu razdijele na tri dijela ili više i da uho čuje na tri razine. Jedan put, tvrdili su, čuje svakodnevne razgovore. Drugi put poima učenje i umjetnost. A treći postoji kako bi sama duša mogla čuti upute i primiti znanje dok je tu na zemlji. Pa onda slušajte duševnim sluhom jer to je zadaća priče.”2

Biblioterapija koju radije nazivamo ciljanim, vođenim čitanjem, preventivno i rekreativno može se ugraditi u niz čitateljskih programa za široku populaciju, onu izvaninstitucionalnu, nekliničku i na taj način može biti pomoć u stresnim situacijama. Takvo vođeno čitanje najčešće provode knjižničari, bilo kao dio tima ili samostalno.”3 

U tom duhu ove se godine učenicima nudi projekt Čitanje četvrtkom. Susreti otvoreni za učenike organizirat će se svakog drugog četvrtka u poslijepodnevnoj smjeni od 19.00 do 20.00 sati. Planira se 15 čitateljskih susreta u kojima će se svaki put na temelju književnoga ili neknjiževnog teksta razgovarati o određenoj temi. Tijekom 60 minuta učenici će imati priliku metodom vođenog razgovora produbljivati i osvješćivati svoja znanja, vještine, osjećaje i razmišljanja o odabranim temama i razmjenjivati ih s ostalim učenicima.  

Ishodi za učenike: 

građanski odgoj i obrazovanje – A.3.3. – Promiče ljudska prava. 

učiti kako učiti –  A. 3. 1. – Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.  

učiti kako učiti –  A. 3. 4. – Učenik kritički promišlja i vrednuje ideje uz podršku učitelja. 

osobni i socijalni razvoj –  A. 3. 1. – Razvija sliku o sebi. 

osobni i socijalni razvoj – B. 3. 1. – Obrazlaže i uvažava potrebe i osjećaje drugih. 

osobni i socijalni razvoj – C. 3. 2. – Prepoznaje važnost odgovornosti pojedinca u društvu. 

Planirane teme pratit će ciklus nastavne godine.  Autorica i voditeljica projekta je Daliborka Pavošević, prof. i dipl. knjiž., u suradnji sa Sandrom Matijević, prof.

About the Author: Daliborka Pavošević