Djevojke školi za Dan žena

Osmi ožujka ili osmi mart, međunarodni Dan žena, obilježava se u cijelom svijetu, svake godine od 1909. godine.

Ove godine naša neugodna iskustva inspirirala su nas da ovaj dan obilježimo u našoj školi na poseban način i tako osvijestimo kako je to biti manjina, dajući vam pogled iz naše perspektive.

Iako su u našoj državi žene zakonom ravnopravne, to se ponekad u praksi ne primijeti. Dok su prava i plaće jednaki, u odnosu prema ženama, pogotovo u „muškim“ područjima, osjeti se razlika. Žene su često podcijenjene i označene kao slabije i gluplje.

U sklopu ovog projekta proveli smo upitnik za učenice naše škole o njihovim iskustvima. Rezultate upitnika objasnila vam je školska psihologinja. Napravile smo prezentaciju u izuzetnim ženama na području elektrotehnike i prometa, o kojima nas, nažalost, ne uče na satima povijesti. Također smo napravile prezentaciju o razlozima zašto slavimo Dan žena, kao i virtualni plakat o načinu ponašanja prema djevojkama.

Nadamo se da će ovi materijali koji se nalaze u prilogu poslužiti za edukaciju na satovima razrednika sljedećeg tjedna, da će kolegijalni odnosi u razredima napredovati u pozitivnom smjeru i da ćemo svi iz ovoga naučiti nešto novo.

Učenice Elektrotehničke i prometne škole Osijek

 

 

About the Author: Daliborka Pavošević