Donacija mikroračunala Vidi X

U svakodnevnom životu dolazi do stalnih promjena i uvođenja noviteta. Praćenjem suvremenih trendova želimo u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek osigurati učenicima kvalitetne uvjete rada sa suvremenom i praktičnom opremom, pa smo odlučili prijaviti se za donaciju opreme u projektu Vidi-X .

Elektrotehnička i prometna škola Osijek koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i računalstvu želi pratiti  potrebe učenika, suvremene trendove u poučavanju i dostupnost različitih tehnologija u nastavi. Uključenje u projekt Vidi-X vidjeli smo kao priliku za unaprjeđenje nastave i davanje novih mogućnosti učenicima i nastavnicima.

U svom radu nastavnici nastoje poticati učenike na rad u projektnoj nastavi, razvoju inovacija i jačanju znanja i vještina.  U redovnoj nastavi učenici u pojedinim zanimanjima razvijaju vještine rada s mikrokontrolerima te u laboratorijskim vježbama rješavaju različite projektne zadatke iz svakodnevnog života, razvijajući vlastite ideje. Želja nam je učenicima ponuditi mogućnost razvoja novih rješenja u izvannastavnim aktivnostima, potičući učenike da razvijaju nove proizvode koji će biti rješenje za probleme s kojima se susreću, a ujedno će poticati razvoj inovacija i susretanje s drugačijim vrstama mikrokontrolera. Učenici se susreću s različitim programskim jezicima te ćemo korištenjem mikrokontrolera Vidi X moći na stvarnim primjerima omogućiti učenicima razvoj programskih rješenja. Učenici će u praktičnim primjerima moći povezivati senzore  i motore te izvršne članove razvijajući svoje ideje. Uz pomoć mentora, učenicima će biti ponuđena mogućnost izrade različitih oblika završnih radova te razvoja sustava upravljanja, izrade web servera ili npr. sustava za zaštitu od ptica ili sustava za regulaciju temperature, sata ili  svjetla za bicikl, samoposlužni automat za kavu, izradu vage, vremenske stanice i sl.

Mikroračunala koja su danas donirana Elektrotehničkoj i prometnoj  školi Osijek svakako će osigurati nove izazove za naše učenike i nastavnike i  daljnje razvijanje STEM područja u školi povezujući teoriju i praksu uz rad na praktičnim primjerima  te razvijajući vještine kod učenika. Takva će nastava svakako biti zanimljivija učenicima, a učenici će na suvremeniji način usvajati potrebne ishode.

Zahvaljujemo se tvrtki VIDI-To d.o.o koja je pokrenula ovaj projekt, ali svakako i donatoru –  tvrtki Barrage d.o.o. koja je Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek donirala ovu vrijednu donaciju od 20 Vidi-X mikroračunala. Želja nam je upravo kao Regionalni centar kompetentnosti jačati povezanost s gospodarstvom i tvrtkama u okruženju te tako osiguravati našim učenicima – budućim djelatnicima primjenjivija znanja za tržište rada.

Antun Kovačić, dipl.ing., ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek

 

About the Author: Daliborka Pavošević