Kvadratna jednadžba

 

Profesorica Snježana Bošnjak provodi s učenicima virtualnu učionicu u GeoGebri. Za pojedini razred je otvorena GeoGebrina grupa. Učenici se uključuju u grupu koristeći svoj račun za GeoGebru. Ovaj računalni program daje višestruke mogućnosti za formativno vrednovanje koje se mogu ravnopravno koristiti u učionici i online.

GeoGebra je interaktivni digitalni alat namijenjen učenju matematike. Objavljeni interaktivni i dinamični apleti su pogodni za nastavnike jer se pomoću njih može formativno vrednovati a s time unaprijediti procesi učenja i poučavanja. Također su pogodni i za učenike pomoću kojih mogu uvježbati nastavno gradivo. U apletima učenici dobiju povratnu informaciju kako bi mogli unaprijediti način učenja te razviti samokritičnost o svom radu i napretku.

Ovi apleti su namijenjeni učenicima drugih razreda ali su također pogodni i za više razrede s ciljem ponavljanja i uvježbavanje već stečenog znanja.

Ovim interaktivnim materijalom učenici će naučiti riješiti kvadratnu jednadžbu, odrediti vrstu rješenja pomoću diskriminante te upoznati Vieteove formule. Dodatno, primijenit će kvadratnu jednadžbu na faktorizaciju kvadratnog trinoma te rješavanje iracionalnih i bikvadratnih jednadžbi. Rješavanjem zadataka iz apleta učenik usvaja odgojno-obrazovne ishode uz povratne informacije.

Interaktivni apleti:

About the Author: ZGetos