Nagrađene nastavnice Elektrotehničke i prometne škole Osijek – najuspješnije djelatnice u području obrazovanja Republike Hrvatske

Djelatnice naše škole – nastavnice Karolina Brleković, prof., Anica Leventić, prof. i Danijela Ivanović – Ižaković, dipl. ing. odabrane su između 511 nastavnica, nastavnika i stručnih suradnika i ravnatelja hrvatskih osnovnih i srednjih škola koji kontinuirano unaprjeđuju odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske. Čestitamo im na tome!

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN, br. 53/2019.), Povjerenstvo za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika izabralo je 511 najuspješnijih djelatnika u području obrazovanja u školskoj godini 2020./2021.


Predstavit ćemo ukratko čime su se naše nastavnice bavile i tako zaslužile svoje mjesto među najuspješnijim djelatnicima. Prema Pravilniku, postoje određene kategorije na temelju kojih se vrednuju aktivnosti koje nastavnici provode; ovdje navodimo konkretne rezultate i čestitamo im još jednom na trudu, radu i energiji koju ulažu u svoj rad.

Nastavnica Karolina Brleković  svojim radom u neposrednom odgojno – obrazovnom radu i izvannastavnim aktivnostima promiče i u nastavi uspješno primjenjuje nove nastavne metode. Uspješno sudjeluje u aktivnostima međupredmetne suradnje s ostalim nastavnicima naše škole. Aktivno je uključena u izradu projektnih prijedloga i provedbu projekata s drugim školama na području Republike Hrvatske kao i na međunarodnoj razini. Svojim sudjelovanjem u međunarodnim projektima i edukacijama eTwinninga pridonijela je da škola dobije eTwinning Label. Aktivno je uključena u izradu digitalnih udžbenika u sklopu projekta e-škole – Edutorij Matematika 2 i 3, te video lekcija za MZO. Uspješno promovira zanimanja naše škole te diseminira projekte u kojima je škola nositelj i partner, te uspješno mentorira učenike za natjecanja u području matematike i statistike.

Članica je Stručne radne skupine za državnu maturu iz matematike, članica radne skupine za ECVET u Agenciji za mobilnost i programe EU, članica povjerenstva za polaganje stručnog ispita iz matematike, članica državnog povjerenstva za natjecanje iz matematike, Scientix ambasadorica za RH, županijska voditeljica za matematiku.

Pripremala je i mentorirala učenike za natjecanja iz matematike i za natjecanje Statistička olimpijada. Moderirala je međunarodni tečaj STEAM is everywhere za European Schoolnet Academy. Održala  je 7 predavanja/radionica na državnoj/međužupanijskoj razini, kao i 6 predavanja/radionica na županijskoj razini. Vodila je eTwinning klub i dvogodišnji međunarodni projekt IMES. Napisala je i uredila udžbenik „Matematika 4“ – za satnicu 2 sata tjedno uz pripadajući priručnik i digitalne materijale (kvizove, motivacijske videe). Vodi projekt STEAMFUL i GAMMA, te eTwinning projekt Healtier together. Aktivno administrira školsku ptatformu Moodle, te sudjeluje u uređivanju školske web stranice. Sudjelovala je u izradi strategije internacionalizacije škole kao član tima za internacionalizaciju, provodila je aktivnosti međupredmetne suradnje i redovito se stručno usavršavala na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Nastavnica Anica Leventić svojim radom u neposrednom odgojno – obrazovnom radu i izvannastavnim aktivnostima promiče i u nastavi uspješno primjenjuje nove nastavne metode. Mentorica je  timovima i učenicima na različitim informatičkim natjecanjima koji su se plasirali na državnu razinu natjecanja i ostvarili odlične rezultate. Provodila je  radionice o digitalnim alatima i platformama na županijskim i međužupanijskim vijećima. Kontinuirano radi  s nadarenim učenicima u Centru izvrsnosti.  Sudjeluje u radu u organizacijskom odboru međunarodnog natjecanja iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar. Autorica je udžbenika Mrežna sjedišta i baze podataka. Izrađuje  i objavljuje otvorene obrazovne sadržaje – digitalni obrazovni sadržaji uz udžbenik Mrežna sjedišta i baze podataka, metodičke pripreme i digitalni obrazovni sadržaji uz udžbenika Svijet informatike 3. Autorica je  Loomen tečajeva Algoritmi i programiranje za 1. razred smjer tehničar za računalstvo, Algoritmi i programiranje za 2. razred smjer tehničar za računalstvo, Skriptni jezici i web programiranje za 3. i 4. razred smjer tehničar za računalstvo. Koordinatorica je  KA1 Erasmus+ projekata Stručni i vješti i Povežimo se!. Održava školsku web stranicu elpros.net i facebook stranicu projekta Stručni i vješti. Organizirala je  javna događanja Erasmus Days i  Dan sigurnijeg Interneta, radionice za obilježavanje CodeWeek-a, organizirala je i provelaa informatička natjecanja Dabar i Osnove informatike.

 

 Nastavnica Danijela Ivanović – Ižaković svojim radom u neposrednom odgojno – obrazovnom radu i izvannastavnim aktivnostima promiče i u nastavi uspješno primjenjuje nove nastavne metode. Uspješno sudjeluje u aktivnostima međupredmetne suradnje s ostalim nastavnicima naše škole.  Aktivno je uključena u izradu projektnih prijedloga i provedbu projekata sa drugim školama na području Republike Hrvatske kao i na međunarodnoj razini. Svojim sudjelovanjem u međunarodnim projektima i edukacijama eTwinninga doprinijela je da škola dobije eTwinning Label. Aktivno je uključena u izradu metodičkih priprema i digitalnih obrazovnih sadržaja na državnom i međunarodnoj razini. Uspješno promovira zanimanja naše škole, te diseminira projekte u kojima je škola nositelj i partner,uspješno mentorira učenike za natjecanja u području programiranja i web tehnologija.

Mentorirala je i nastavnika početnika. Aktivno sudjeluje u životu i radu škole:  provodila je izvannastavnu aktivnost Zdraviji Zajedno. Mentorirala  je i sudjelovala u povjerenstvu za polaganje stručnog ispita nastavnika početnika Ivana Marušića. Pripremala je i mentorirala učenike za natjecanja u kategorijama Algoritmi, Osnove informatike i Digitalne kompetencije, Dabar i Hacknite. Organizirala je, bila član povjerenstva i provela školsko natjecanje iz Informatike u kategoriji Algoritmi, kao i državno online natjecanje u kategoriji Algoritmi. Učenike škole mentorirala je i uspješno provela međunarodno natjecanje Dabar. Koordinirala je provedbu projekta kreativnOSt u okviru poziva Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam, implementirala metodičke lekcije medijske edukacije Erasmus+ projekta iMES u redovnoj nastavi te sadržaje digitalne i medijske pismenosti u redovitoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. 16.10. obilježila je dan Erasmusa prezentacijom projekata putem online platforme Zoom. Sudjelovala je u aktivnostima neposrednog odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u okviru Centra izvrsnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Sudjelovala je u planiranju projektnih aktivnosti i planiranju opremanja Regionalnog centra kompetencija u sektoru elektrotehnike i računalstva i  aktivnostima izvođenja programa za vanjske sudionike u RCK ELPROS. Sudjelovala je u izradi strategije internacionalizacije škole kao član tima za internacionalizaciju. Organizirala je  i provela obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, sudjelovala u aktivnostima eTwinning projekata i edukacija i provodila aktivnosti međupredmetne suradnje. Održavala je predavanja na županijskoj i međužupanijskoj razini, redovito se stručno usavršavala na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini i organizirala terensku nastavu za učenike u tvrtke u okruženju. Mentorirala je učenike za izradu završnog rada i sudjelovala kao član povjerenstva u obrani završnog rada.

Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, Antun Kovačić, dipl. ing. ističe zadovoljstvo zbog nagrađenih nastavnica, te naglašava rad pojedinaca, ali suradnju svih djelatnika škole koji joj osiguravaju prepoznatljivo mjesto u obrazovnom sustavu grada, županije, države i inozemstva.

 

About the Author: Daliborka Pavošević