OBAVIJEST – ODABIR UDŽBENIKA

Poštovane kolegice i kolege, vrijeme je za odabir udžbenika – slijede skraćene upute MZO. Nastupa 2. faza – faza odabira, od 31. svibnja do 4. lipnja, kad odabirete udžbenike. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Katalog odobrenih udžbenika za školsku godinu 2021./2022. koji možete pronaći na poveznici https://mzo.gov.hr/vijesti/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja-objavljuje-katalog-odobrenih-udzbenika-za-osnovnu-skolu-gimnazije-i-srednje-strukovne-skole-za-sk-god-2021-2022/4352 (u daljnjem tekstu: Katalog).

Odluka o korištenju udžbenika u predmetnoj nastavi, donosi se na razini stručnog aktiva predmeta, ali tako da se u obzir uzimaju neovisne pojedinačne odluke predmetnih učitelja i nastavnika, odnosno aplikacija na temelju pojedinačnih odluka učitelja i nastavnika daje rezultate odabira za pojedini razred i predmet u višim razredima osnovne i u srednjoj školi.

Odabir udžbenika za školsku godinu 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za odobravanje i uvrštavanje u Katalog udžbenika za šk. god. 2021./2022.: Hrvatskog jezika, Engleskog jezika, Njemačkog jezika i Matematike u 4. razredu srednjih strukovnih škola na razini 4.2.; strukovne predmete za koje ne postoje udžbenici u Katalogu odobrenih udžbenika iz 2014., 2019. ili 2020. godine; udžbenike za prilagođeni program za učenike s teškoćama te za darovite učenike za sve razrede i predmete gdje ne postoje odgovarajući udžbenici.

Faze odabira u sljedećim su rokovima:

  1. faza odabira – od 24. do 28. svibnja 2021.

Školski administrator imenika uređuje podatke za svoju školu, povezuje aktiv i nastavnika odnosno dodjeljuje odgovarajuće ovlasti učiteljima i nastavnicima kako bi mogli uspješno birati.

  1. faza odabira – od 31. svibnja do 4. lipnja 2021.

Učitelji i nastavnici odabiru udžbenike.

  1. faza odabira – od 7. do 11. lipnja 2021.

Školski administrator imenika radi dopunu odabira za neriješene i neodabrane ishode sukladno dogovoru predmetnog aktiva (o čemu je potrebno sastaviti zapisnik) te radi procjenu broja udžbenika.

Važno je naglasiti:

1.      Svaki učitelj samostalno unosi svoj odabir u aplikaciju.

2.      Odabir učitelja razredne nastave (za udžbenike radnog karaktera) postaje odabir udžbenika škole za taj razredni odjel.

3.      Svaki član stručnog aktiva predmeta daje svoj glas za udžbenik koji mu je prvi izbor i udžbenik koji mu je drugi izbor, direktno i anonimno u aplikaciju.

4.      Aplikacija analizira glasove članova stručnog aktiva predmeta i daje rezultat odabira za pojedini razred i predmet u višim razredima osnovne škole i srednjoj školi.

5.      Srednje škole s više gimnazijskih i strukovnih programa rade odabir za svaki program posebno.

Unos u aplikaciju u ovoj fazi rade administratori, a na temelju odluke učitelja i nastavnika. Škole koje nisu odabrale udžbenike za pojedine razrede i predmete dužne su o dogovoru voditi zapisnik na temelju kojeg administrator unosi konačni odabir u aplikaciju.

Sve detaljne korisničke upute moći ćete naći na web stranici aplikacije udzbenici.skole.hr. Također, u slučaju da Vam je potrebna pomoć vezano uz aplikaciju, molimo da se javite CARNET-ovom helpdesku (kontakti su navedeni na stranici aplikacije za odabir udžbenika).

Bitno je naglasiti da se udžbenici ne biraju za trogodišnje strukovne programe i za osnovnoškolske programe koji nisu Osnovna škola – redovni program.

Prilozi

About the Author: Daliborka Pavošević