RCK Edukacija Cost Benefit Analiza

U razdoblju od 7. svibnja 2021. do 18. lipnja 2021. članovi projektnog tima RCK ELPROS sudjelovali su u Zagrebu na edukaciji Cost benefit analiza, u organizaciji Hrvatskog instituta za financije.

Cilj edukacije bio je pružiti članovima projektnog tima konkretna znanja i vještine u području financijskog upravljanja koji obuhvaćaju naprednu analizu financijskih izvještaja, modele i tehnike procjene vrijednosti poduzeća, vrednovanje investicijskih projekta s modelom simulacije investicijskih projekata.

Kroz četiri različita modula polaznici edukacije prošli su kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih: od sagledavanja financijskih izvještaja u cjelini, preko povezanosti računovodstvenih kategorija, do iskoristivosti financijskih pokazatelja pri donošenju konkretnih odluka. Praktičnim postupcima izrade financijskog modela za analizu investicijskog projekta (priprema projekcija financijskih izvješća temeljem zadanim ulaznih pretpostavki) za, primjerice, pripremu poslovnog plana /investicijske studije polaznicima su prikazani temeljni koncepti vezani za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize.

Sudjelovanjem na edukaciji, članovi projektnog tima unaprijedili su znanje i stekli nove vještine pomoću kojih će kvalitetnije doprinijeti provedbi projekta RCK ELRPOS, kao i planiranju, organiziranju i uspostavljanju održivog rada Regionalnog centra kompetentnosti ELPROS po završetku projekta.

Cijeli projekt u potpunosti je financiran europskim sredstvima – sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te sredstvima Državnog proračuna, kao dio projekta RCK ELPROS u okviru poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“.

About the Author: ZGetos