RCK Održivost projekta

RCK ELPROS će sinergijom prijavitelja, partnera, te svih drugih suradničkih institucija i zainteresiranih dionika stvoriti neophodne uvjete za financijsku održivost projekta. Financijska održivost nakon završetka projekta bit će prvenstveno usmjerena na komercijalizaciju i diversifikaciju usluga i proizvoda, osobito inovacija. Postoji potencijal ostvarivanja dodatnih prihoda RCK kroz upravljanje radom školske zadruge i različitim projektima usmjerenim na tehnologijske inovacije u sektoru te projekti za razvoj, unaprjeđenje i komercijalizaciju glavnih obrazovnih usluga i proizvoda: izradom završnih radova i projekta prema potrebama tržišta; financiranje iz inovacija i patenata; pružanjem usluga poput izrade projekata i izvođenje instalacija svijetlo tehnike za razne prigode; izrada elektroničkih uređaja iz sustava zaštite i sigurnosti opreme i ljudi (zadanih od strane privatnih subjekata), digitalno opismenjavanje; prodaja prototipova i inovacija uređaja asistivne tehnologije i didaktičko nastavnih sredstava i usluge posudbe uređaja asistivne tehnologije u svrhu probe prije donošenja odluke o kupnji; usluge iznajmljivanja prostora (videokonferencijska dvorana).

U skladu sa Strateškim planom razvoja škole, a vezano za unaprjeđenje kvalitete usluga obrazovanja odraslih (kurikularno, metodološki, organizacijski) u direktnoj suradnji s poslodavcem, ostvarenje financijske održivosti nakon završetka projekta bit će usmjereno na provedbu programa novih osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog obrazovanja učenja temeljenih na novim modelima učenja i novim metodologijama koje će provoditi stručni kadar nastavnika, mentora i drugog nastavničkog osoblja, a koji će iskazivati veću razinu relevantnosti za poslodavce i korisnike.

Financijska održivost ostvarivat će se i kroz prikupljanje sredstava od partnerstva s gospodarstvenicima u vidu sponzorstava i donacija: kampanja za prikupljanje redovitih godišnjih donacija kao organizirani nastup prema donatorima, kako bi se osiguralo njihova kontinuirana podrška RCK, s ciljem stvaranja široke grupe donatora, koja se osjeća povezanom s RCK i njegovom misijom.

RCK ELPROS i OBŽ, partner i osnivač RCK ELPROS, osigurat će neophodne preduvjete za provedbu projekta i njegovu održivost nakon završetka projekta kroz osiguravanje trajnosti aktivnosti i rezultata i održavanja opreme i druge imovine. Planirana suvremena tehnologija osigurat će održavanje programa koji su u skladu s tržištem na koje se odnose, te će se takvim pristupom osigurati i konkurentnost polaznika na tržištu rada.

About the Author: ZGetos