RCK Projekt 2

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Naziv projekta: RCK ELPROS

Programski okvir: OP ULJP 2014-2020; Europski socijalni fond, UP 03.3.1.04, Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Nositelj: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Potpisnici ugovora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Partner: Osječko-baranjska županija, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o., ATO INŽENJERING d.o.o., Hrvatska Gospodarska Komora ŽK Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 43.102.561,87 HRK

Cilj projekta: Uspostava programskih, kadrovskih i tehničkih uvjeta u regionalnom centru kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek koji će podići stupanj relevantnosti, atraktivnosti i primjenjivosti ponuđenih znanja za učenike i odrasle polaznike te interes za strukovno obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Ključne aktivnosti: uspostava organizacije rada i razvoja RCK ELPROS; razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u području računalstva, elektroinstalacija, servisa kućanskih aparata, elektroničkih komunikacija, industrijske robotike, projektiranja i izrade prototipa elektroničkih sklopova, automatizacije, inteligentnih instalacija i OIE, frontend programera, backend programera, Quality Assurance-a, DevOps-a, razvoja alternativnog okruženja, blockchain-a, projektiranja, izrade i održavanja računalnih mreža, automatizacije i pogonske tehnike; prilagodba strukovnih kurikuluma osobama s poteškoćama i invaliditetom;  jačanje kompetencija odgojno –obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavca vezanih za provedbu navedenih programa redovitog strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih; promocija strukovnih zanimanja i rada RCK ELPROS

About the Author: ZGetos