TRIGONOMETRIJSKE JEDNADŽBE, NEJEDNAŽDBE I GRAFOVI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Profesorica Snježana Bošnjak provodi s učenicima trećih razreda u online nastavi virtualnu učionicu pomoću interaktivnog alata, GeoGebra. GeoGebrini razredi su virtualna platforma kojom se može dodatno osnažiti interakcija između učenika i nastavnika. 

Nastavnik nakon izrade GeoGebrine aktivnosti ili knjige otvara razred u koji se učenici uključuju putem nasumično generiranog koda. Učenici rješavaju zadatke, a nastavnik u realnom vremenu prati koji učenici su se prijavili i njihov tijek rješavanja zadataka. Nastavnik može zaustaviti rad učenika i ukazati na mogućnost propusta. Putem dijeljenja zaslona, preko primjerice Microsoft Teamsa, nastavnik može ukazati na tipične pogreške, a
pritom zaštititi identitete učenika.

Ovi apleti su namijenjeni učenicima trećih razreda, ali su također pogodni i za više razrede s ciljem ponavljanja i uvježbavanje već stečenog znanja.

Ova knjiga sadrži tri dijela: trigonometrijske jednadžbe, trigonometrijske nejednadžbe i grafovi trigonometrijskih funkcija sinus i kosinus. Zadaci su koncipirani od jednostavnijih prema složenijim. Rješavaju se pomoću olovke s alatne trake u prazan prostor. Ovi apleti su pogodni za GeoGebra razred gdje nastavnik u realnom vremenu daje povratnu informaciju učeniku. Zadaci su u interaktivnim materijalima generirani slučajnim izborom koeficijenata. Rješavanjem zadataka iz apleta učenik usvaja odgojno-obrazovne ishode.

Interaktivni apleti:

About the Author: ZGetos