Važna obavijest – potvrde o sufinanciranju prijevoza 2021./2022.

U privitku možete preuzeti potvrde o sufinanciranju prijevoza (75% troškova ili 100% troškova) i pročitati puni tekst Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Pravo na sufinanciranje 75% troškova cijene mjesečne učeničke karte međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2021./2022. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od pet (5) kilometara.

Pravo na financiranje 100% troškova cijene mjesečne karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2021./2022. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:

  • članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje te ako je učenik bez roditeljske skrbi, pod skrbništvom, a sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i obiteljskih odnosa.

Učenici kojima se učenički dom nalazi u mjestu različitom od mjesta školovanja ostvaruju pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz od mjesta u kojem se nalazi učenički dom do mjesta u kojem se nalazi škola, a prema kriterijima iz Odluke Vlade.

About the Author: Daliborka Pavošević