Analizira graf trigonometrijske funkcije

ANALIZIRA GRAF TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE

Autor: Snježana Bošnjak

Kategorija materijala: obrazovni sadržaji za  3. razred srednje škole iz Kurikuluma nastavnog predmeta matematika (četverogodišnje strukovne škole)

Domene: Algebra i funkcije, Oblik i prostor

Odgojno – obrazovni ishod:

MAT SŠ B.3.6., MAT SŠ C.3.4. Analizira graf trigonometrijske funkcije

Razrada ishoda:

  • Prepoznaje i opisuje grafove osnovnih trigonometrijskih funkcija.
  • Grafički prikazuje trigonometrijske funkcije:

               f(x) = sinx, f(x) = cosx,

f(x) = tgx, f(x) = ctgx,

f(x) = Asin(bx + c) + d,

f(x) = Acos(bx + c) + d.

Digitalni alat: GeoGebra

Nazivi apleta i poveznice:

Amplituda sinusoide  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/zw683ku6

 

Temeljni period  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/ucs4pxnn

 

Pomak sinusoide  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/qmc69qq2

 

Translacija grafa po y osi  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/nt3hw7jf

 

Graf funkcije f(x)=a sin (bx+c)  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/yvp59jwt

 

Graf funkcije f(x)=a cos (bx+c)  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/kfx4v3tn

 

Koeficijenti funkcije f(x)=a sin(bx+c)+d   https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/yk4qcfby

 

Koeficijenti funkcije f(x)=a cos(bx+c)+d  https://www.geogebra.org/m/mjt6g5fs#material/umjyprwk

 

About the Author: Daliborka Pavošević