Erasmus+ mobilnost 2022. – privremeni rezultati

Dragi naši učnici i učenice,

svim kandidatima zahvaljujemo na iskazanom interesu, prijavama i motivaciji. U tablici se nalaze privremeni rezultati. Konačni rezultati će biti objavljeni nakon isteka roka za žalbu koji taje do 11.10.2022. u 15 sati.
Ako imate kakvih pitanja i primjedbi možete se javiti na mail projekta elprosmobilnost2022@gmail.com. Prijavljeni učenici i njihovi roditelji mogu dobiti na uvid bodovne liste i uložiti pisani prigovor sve do kraja žalbenog roka. Molim vas da se ranije najavite kako bi dogovorili termin za sasatanak s nekim od članova projektnog tima. Nakon isteka žalbenog roka bit će objavljene konačne ljestvice poretka. Odabranim učenicima želimo puno uspjeha u obavljanju stručne prakse.

NAPOMENA – Zbog administrativnog propusta dva kandidata nisu bila uključena na rezervnu listu. U prilogu je nova i kompletna rezervna lista u posebnom dokumentu.

About the Author: ZGetos