Erasmus+ promatranje rada

Tijekom lipnja dvoje nastavnika naše škole stručno se usavršavalo u sklopu projekta Erasmus+ Stručni i vješti. Posjetili su dvije strukovne škole i učili o različitim obrazovnim sustavima te načinima vrednovanja u projektno orijentiranoj nastavi u različitim strukovnim predmetima, odnosno modulima.

Profesor M. Lukić je bio na promatranju rada u Madridu u Centru za strukovno osposobljavanje Juan XXIII. Naglasak stručnog usavršavanja su bili različiti obrazovni programi s naglaskom na elektrotehniku, informatiku i programiranje, vrednovanje, vrednovanje završnih ispita, kvalifikacije i završni ispiti.

Profesorica Anica Leventić stručno se usavršavala promatranjem rada u strukovnoj školi Syddansk Erhvervsskole (SDE College) u danskom gradu Odense. Sudjelovala je na provedbi i vrednovanju različitih projektnih zadataka u modularno organiziranoj nastavi u strukovnim predmetima iz web programiranja, baza podataka i računalnih mreža.

Cilj oba stručna usavršavanja je povezan s novinama koje dolaze školi kao Centru kompetentnosti gdje dolazi do promjene kurikuluma iz tradicionalnog pristupa u modularni i promjenom načina vrednovanja i praćenja rada učenika prilikom izrade samostalnih zadataka i razvijanja praktičnih vještina vezanih u njihovu struku.

Fokus je na učeniku i njegovom samostalnom radu od istraživanja, izrade rješenja i popratne dokumentacije cjelokupnog procesa. Nastavnici su fokusirani na proces učenja učenika a ne na proces poučavanja. Učenicima su na raspolaganju kroz cjelokupan proces u slučaju potrebe, daju upute i raspoložive materijale ali od učenika se očekuje samostalnost u izvršavanju zadataka. 

 

About the Author: Anica Leventić